• Imprimeix

Consultes i reclamacions

 • Per resoldre qualsevol dubte sobre els vostres drets i les vostres obligacions com a persones consumidores, empreses o establiments, o bé informar-vos de l’estat d’una reclamació, aneu a consulta.
 • Si heu demanat a una empresa o a un professional la reparació d’un dany i no heu obtingut una resposta satisfactòria en 30 dies, presenteu una reclamació
 • Per deixar constància de la vostra disconformitat per un mal servei –tracte inapropiat, temps d'espera excessiu, etc.-, sense demanar cap indemnització, feu una queixa.
 • Podeu fer una denúncia si voleu que l'Administració investigui uns fets que poden ser una infracció de consum -una publicitat enganyosa, la manca de fulls oficials de reclamació, la venda d’un producte perillós, etc.–.

 

 • Descarregueu el formulari de consulta
  Per poder emplenar les dades del formulari de consulta, heu d’obrir-lo amb l'Adobe Reader (necessiteu, com a mínim, la versió Adobe Reader 8). Podeu descarregar aquest programari gratuïtament en l'adreça:
  http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html

 

 • Envieu-lo
  Una vegada l’ompliu, heu de fer l'enviament des del mateix formulari, per mitjà del botó 'ENVIEU'. Aquest procés pot trigar més d'un minut, tingueu paciència, si us plau.

 

També podeu trucar al Telèfon d'Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya (012)

Descarregueu el formulari de consulta

Només es pot obrir amb Adobe Reader

 1. És imprescindible que primer us adreceu a l’empresa amb la qual heu tingut la relació de consum:
  • En els establiments presencials, demaneu els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.
  • Si es tracta d’un servei bàsic –llum, aigua, gas, transports...– truqueu al servei telefònic gratuït d’atenció al client (us han de facilitar un número d’incidència).
  • També podeu remetre la vostra reclamació telemàticament amb un formulari web o un correu electrònic amb justificant de recepció, o bé per correu postal certificat, burofax, etc. 

 

 1. En l’escrit de reclamació heu d’incloure-hi les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició dels fets i la petició que feu. Adjunteu-hi també la documentació de què disposeu (factures, tiquets, publicitat, pressupost...). 

 2. Si no rebeu una resposta satisfactòria en el termini màxim d’un mes, dirigiu-vos al servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi perquè iniciï una mediació:
  Cerca la teva oficina de consum 

 1. Si voleu que l’Agència Catalana del Consum, d’acord amb el principi de proximitat, remeti la vostra reclamació al servei públic de consum municipal o comarcal corresponent, podeu usar el formulari en línia:

  • Descarregueu el formulari de reclamació
   Per poder emplenar les dades del formulari de reclamació, heu d’obrir-lo amb l'Adobe Reader (necessiteu, com a mínim, la versió Adobe Reader 8). Podeu descarregar aquest programari gratuïtament en l'adreça: 
   http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html 

  • Envieu-lo
   Una vegada l’ompliu, heu de fer l'enviament des del mateix formulari, per mitjà del botó 'ENVIEU'. Aquest procés pot trigar més d'un minut, tingueu paciència, si us plau.

 

 1. Podeu demanar els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en el mateix establiment per deixar-ne constància escrita, o bé presentar la queixa o la denúncia directament en un servei públic de consum.
  Cerca la teva oficina de consum 

 

 1. Per usar el formulari de l’Agència Catalana del Consum:

  • Descarregueu el formulari de denúncia
   Per poder emplenar les dades del formulari de denuncia, heu d’obrir-lo amb l'Adobe Reader (necessiteu, com a mínim, la versió Adobe Reader 8). Podeu descarregar aquest programari gratuïtament en l'adreça: http://www.adobe.com/es/products/acrobat/readstep2.html

 

  • Envieu-lo 
   Una vegada l’ompliu, heu de fer l'enviament des del mateix formulari, per mitjà del botó 'ENVIEU'. Aquest procés pot trigar més d'un minut, tingueu paciència, si us plau.

 

Data d'actualització:  19.12.2017