• Imprimeix

Informació per a les persones afectades pels aiguats dels darrers dies

23/10/2018 12:10

Si heu patit danys personals o materials provocats per les pluges dels darrers dies, us recomanem que:

  1. Comproveu quines assegurances teniu contractades i si cobreixen els danys. Només tindreu dret a una indemnització si els béns afectats estaven assegurats en el moment del sinistre.
  2. Si la vostra pòlissa d'assegurança cobreix els béns danyats, cal que comuniqueu els fets a l'entitat asseguradora dins el termini de 7 dies naturals a partir del moment en què us n'heu assabentat –excepte que la pòlissa estableixi un termini superior–. És recomanable que informeu del sinistre per algun mitjà que en deixi constància (per exemple, trucant al servei d'atenció al client i demanant un número de referència).
  3. En els casos en què el sinistre és provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com ara una inundació produïda per la pluja, també podeu contactar amb el Consorci de Compensació d'Assegurances mitjançant el telèfon 900 222 665 per demanar informació i, si escau, fer una sol·licitud d'indemnització.

 

Tingueu en compte que:

  • Si no esteu d’acord amb la valoració del danys de la  companyia asseguradora, podeu presentar-los una reclamació per un mitjà que en deixi constància (full oficial de reclamació, carta certificada o burofax amb justificant d'enviament, telèfon d'atenció al client o correu electrònic amb número de seguiment...).
  • En cas que no rebeu una resposta satisfactòria abans d’un mes, adreceu-vos a l'Agència Catalana del Consum per formalitzar la reclamació, adjuntant-hi tota la documentació.
  • Si teniu algun dubte, podeu omplir el nostre formulari de consulta.