• Imprimeix

Balanç del 2017 a Lleida: 1.206 reclamacions gestionades i 833 casos resolts mitjançant la mediació i l'arbitratge

24/04/2018 11:04

La directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Montserrat Ribera, acompanyada del director dels Serveis Territorials del Departament a Lleida, Ramon Alturo, ha presentat avui els resultats de la Memòria d’Actuacions 2017 de l’Agència a Lleida. Entre les dades presentades destaca que l’ACC va resoldre l’any passat 658 casos per la via de la mediació i 175 per l’arbitratge. Amb aquestes xifres, Ribera ha conclòs que “s’estan fent bé les coses”.

Pel que fa a les consultes rebudes per l’ACC a Lleida s’han registrat un total de 4.336 consultes ateses. L’any 2017, l’Agència Catalana del Consum a la demarcació va rebre 1.206 reclamacions, un 18,46% menys que les registrades el 2016. Les telecomunicacions i Internet (32%) continuen sent el sector amb més reclamacions seguit dels serveis d’electricitat, gas i aigua (23,1%), altres serveis generals de consum (15,8%) i  de béns de consum/productes (15,3%). En el mateix període a Catalunya també es van registrar menys reclamacions, en concret un 11,14%. Ribera ha recordat que “és positiu que baixi la xifra de reclamacions rebudes perquè l’objectiu és que la gent no hagi de reclamar”.

S’han resolt per mediació 658 reclamacions, sent les telecomunicacions i Internet el sector amb més casos resolts per acord de mediació amb un 36,8%. A continuació hi ha els serveis de subministraments bàsics —aigua, electricitat, gas—, amb el 31%; altres serveis generals de consum, amb el 9,9%; els béns generals de consum/productes sumen el 7,8%; els serveis de transport amb un 7,3%; els serveis financers el 6,7%; i els restaurants i allotjaments turístics, el 0,6%.

Els laudes arbitrals resolts van ser un total de 175 un 65,09% més respecte l’any 2016. En matèria d’arbitratges, també les telecomunicacions i Internet van registrar el major nombre de laudes (el 78,86%), seguit dels serveis d’electricitat, gas i agua (el 13,14%) i altres serveis generals de consum (el 5,71%).

 

Companyies amb més reclamacions

Endesa encapçala les empreses amb més reclamacions, seguida de Telefónica, Orange Espagne, Gas Natural i Vodafone. Tot i que aquestes són les empreses amb més reclamacions, la majoria les solucionen per la via de la mediació o l’arbitratge.

 

Baixa el número de denúncies

L’any passat es van rebre a Lleida 155 denúncies, un 4,73% més que el 2016. Del total de denúncies, el 30,2% corresponen a serveis d’electricitat, gas i aigua; seguit d’Altres serveis generals de consum (16,4%); dels serveis de telecomunicacions i Internet (13,8%); restauració i allotjaments (13,8%); serveis de transport (9,5%); i serveis financers (4,3%).

 

Un total de 31 expedients resolts amb sanció amb un import de 229.306 euros

Durant 2017, les actuacions inspecció i control de mercat de l'ACC a la demarcació de Lleida han derivat en 8 expedients resolts amb sanció. L’import total de les multes ha estat de 34.400 euros. Les infraccions que han motivat majors quanties en multes han estat les clàusules i pràctiques abusives (46,89%); la negativa o resistència a subministrar dades (32,20%); i les pràctiques comercials deslleials (12,59%).

 

L’ACC rep 844 reclamacions transfrontereres, la majoria pel transport aeri

L’ACC va rebre l’any passat 844 reclamacions transfrontereres, un 13,4% més que el 2016. Els serveis de transport per avió concentren la majoria de reclamacions, seguit a distància dels serveis generals de consum, la restauració i allotjaments turístics, els béns i productes de consum i altres serveis de transport.

El 79% de les persones consumidores que reclamen són residents a Catalunya i del 21% restant principalment l’origen és de França, Alemanya, Andorra, Regne Unit, Espanya, EUA i Portugal. Pel que fa a les empreses reclamades, el 19% tenen l’origen a Catalunya, i del 81% restant el 30% són d’Irlanda, el 8% del Regne Unit, el 5% d’Alemanya i el 4% de França.

Els principals motius de les reclamacions són per cancel·lacions o retards de vols i pèrdues d’equipatge, entre d’altres.

 

Actuació inspectora

Pel que fa a l'actuació inspectora a Lleida, l'ACC va realitzar 564 actuacions. Del total d’inspeccions, el 37% va estar motivada per la recerca de productes insegurs, el 28% per  una campanya; el 15% per una denúncia; el 8% per una alerta; el 7% per iniciativa pròpia i el 5% per una comunicació.

 

Més de 2.900 productes alertats i 19.699 articles retirats

L’any passat es van registrar 2.912 productes alertats a Catalunya,  un 1,32% més que el 2015. Per tipologia de productes, el 27,83% de les alertes han estat per joguines, seguit del 19,48% per vehicles i motocicletes; el 16,50% material elèctric i lluminàries; el 10,74% roba i calçat; i el 7,16% d’altres. L’ACC participa en el sistema de control d’alertes europeu RAPEX que té per objectiu prevenir riscos pel que fa a la seguretat dels productes.

Així mateix, l’ACC va retirar 19.699 articles del mercat. Per tipus de productes, la majoria dels articles retirats va ser material elèctric i lluminàries, joguines i electrodomèstics.

 

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya incrementa un 17,39% les adhesions a Lleida i incrementa en més d’un 65% els laudes emesos

El nombre d’establiments adherits al sistema arbitral de Consum a través de la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC) va situar-se el 2017 a Lleida en els 837, una xifra que representa una pujada del 17,39% respecte l’any anterior. Aquest fet també ha comportat un increment dels laudes que es van emetre durant el 2017, amb un increment del 65,09% respecte l’any anterior.

Actualment, l’arbitratge de consum segueix sent un plus de qualitat que pot oferir una empresa als seus clients. La confiança que les empreses dipositen en aquest mecanisme es percep en l’augment que any rere any registra el cens d’adhesions a la JACC.

 

Reforç de la tasca formativa als nens i adolescents dels cursos de formació adreçats als serveis públics de consum i de les accions de divulgació entre els col·lectius de consumidors i empreses

La formació ha estat una altra de les prioritats de l’Agència al 2017, que s’ha orientat a les escoles, a cursos de formació adreçats als serveis públics de consum i a sessions informatives i divulgatives adreçades a col·lectius de consumidors i empreses.

Pel que fa a les escoles, el curs 2016-2017, un total de 23.792 alumnes han passat pels més de 1.000 tallers programats per l’Escola del Consum de Catalunya.

El 32% de les reclamacions són del sector de les telecomunicacions i internet