• Imprimeix

Comunicat en relació amb el tancament de les clíniques iDental

08/06/2018 17:06
1.- Des del moment que es va tenir coneixement de les dificultats d’aquesta clínica dental, l’Agència Catalana del Consum (ACC) va publicar al seu web un avís per a totes les persones afectades per aquests tancaments.
 
2.- Paral·lelament, es va contactar amb el Departament de Salut i amb Mossos d’Esquadra per tal de coordinar les actuacions i possibles mesures a adoptar i informar la població. Els Mossos d’Esquadra han atès des del primer moment les denúncies dels usuaris afectats, n’han fet la corresponent investigació i valoració i han posat les actuacions a disposició de l’autoritat judicial per si els fet poguessin ser constitutius de delicte. Les denuncies rebudes fins a dia d’avui superen les 350.
 
3.- Així mateix, l’ACC també s’ha adreçat al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs per tal de demanar la seva implicació en que els seus col·legiats facilitin els peritatges que puguin necessitar els afectats per determinar el grau de prestació de les actuacions realitzades per Idental fins a la suspensió del tractament.
 
4.- En el marc  les competències de l’ACC, la inspecció de consum ha requerit a l’empresa iDental per tal d’obtenir les dades dels pacients, i dels tractament contractats, els realitzats i els pendents de i les dades econòmiques corresponents a aquests tractaments.
 
5.- També s’han fet requeriments a les entitats financeres de crèdit amb les quals els pacients d’iDental han contractat els crèdits. En aquest cas, se’ls ha recordat que tractant-se de crèdits vinculats, l’entitat financera ha de procedir immediatament a la resolució del contracte de crèdit i abstenir-se de cobrar qualsevol quota ja que el servei s’ha deixat de prestar.
 
6.- L'ACC informa que s’han rebut més de 600 reclamacions de consum, a través de l’Agència i d’altres serveis públics de consum. En aquells casos que el finançament s’hagi fet mitjans crèdits vinculats, l’ACC vetllarà per la suspensió del cobrament dels deutes per part de les entitats financeres.