• Imprimeix

Més de 70 empreses del sector de la venda automàtica participen en la presentació d'un nou segell de qualitat promogut per l'ACC

Aquesta iniciativa pionera garanteix la protecció de les persones consumidores en les vendes per mitjà de màquines automàtiques i millora la imatge del sector

30/11/2018 12:11
Segell de qualitat del vending

El passat 27 de novembre, més de 70 professionals del sector de la venda automàtica van participar en l'acte de presentació d'un nou segell de qualitat, promogut per l'Agència Catalana del Consum (ACC) i l'Associació Catalana de Vending (ACV), que s'atorgarà als operadors que apliquin el Codi de conducta de les empreses operadores de serveis de venda per mitjà de màquines automàtiques.

L'ACC té com a objectiu prioritari el foment i l'impuls de codis de conducta –instrument ja previst en el Codi de consum de Catalunya–, perquè aquestes eines d'autoregulació aporten beneficis múltiples: d'una banda impliquen una millora de la qualitat en el servei que presten les empreses, i de l'altra garanteixen el compliment de les normes de protecció de les persones consumidores i usuàries.

És en aquest espai de coregulació que l'ACC, l'ACV i les associacions de consumidors més representatives van signar aquest codi de conducta per millorar la protecció de les persones consumidores en les vendes per mitjà de màquines automàtiques.

Les empreses signatàries, que podran utilitzar el segell de confiança, es comprometen a millorar la informació que es facilita als consumidors sobre els preus, els mitjans de pagament disponibles o la informació sobre al·lèrgens; i a proporcionar els mitjans necessaris perquè puguin exercir els seus drets un cop feta la compra –l'entrega d’un comprovant de pagament, l'atenció de les possibles queixes o reclamacions, el compliment de la garantia legal dels productes que es venen o les vies de resolució dels conflictes de consum que puguin sorgir–.

A més, l'atorgament del segell implica que les empreses se sotmetin a una auditoria anual externa sobre aspectes relacionats amb la conservació i la higiene, tant de les màquines com de les instal·lacions; les condicions de transport dels productes; l'atenció a la clientela o la formació del seu personal.