• Imprimeix

Tancament de les clíniques iDental a Barcelona, Girona i Tarragona

31/07/2018 11:07
Clínica dental

Si teníeu contractats tractaments dentals en les clíniques iDental de Barcelona, Girona i Tarragona, tancades sense avís previ, i heu pagat la totalitat o una part de l'import del servei sense que us l’hagin prestat completament, recopileu tota la documentació de què disposeu (publicitat, pressupost, contractes, factures...) i presenteu una denúncia als Mossos d'Esquadra.

 

 

 

 

 

 1. Si vau finançar el pagament amb un crèdit al consum vinculat a la prestació del servei:
  • Dirigiu-vos a l'entitat financera que us ha concedit el préstec, aportant la denúncia als Mossos d’Esquadra, per reclamar l'anul·lació dels càrrecs pendents de pagament, ja que s’ha produït un incompliment del contracte.
  • Si no atenen la vostra sol·licitud en el termini màxim d'1 mes, presenteu la reclamació a l'oficina de consum del vostre municipi o a l'Agència Catalana del Consum: trobeu la vostra oficina.

    Què cal fer en les situacions següents:

   • Si no teniu el contracte del préstec, demaneu-lo a la financera. Està obligada a facilitar-vos-el i, per tant, si s’hi nega podeu presentar la corresponent denúncia a l’Agència Catalana del Consum.
   • Atès que s’ha deixat de prestar el servei que era objecte del préstec, no heu de seguir pagant les quotes i teniu dret a la resolució del contracte de crèdit. Ara bé:
    • Si no s’ha dut a terme cap tractament per part d’iDental. En aquest cas el que procedeix és l’anul·lació del contracte de crèdit, la qual cosa comporta la devolució dels imports satisfets.
    • Si s’ha rebut algun tractament, però és molt defectuós i per tant, cal prescindir de tot el que s’hagi fet i tornar a començar. En aquest cas caldrà aportar un informe emès per un professional odontòleg que ho acrediti. I si és així procedeix l’anul·lació del contracte, com en el punt anterior.
    • Si s’ha dut a terme algun tractament, i aquest tractament es consideren adequats, la qual cosa també haurà de ser acreditada per un professional odontòleg. Aquest supòsit hauria de comportar la cancel·lació del contracte de préstec, és a dir, deixar de pagar les quotes i resoldre el contracte (però no  la devolució de les quotes ja pagades).
    • Si l’entitat financera us ofereix la possibilitat de rebre el servei contractat (en una clínica i en unes condicions que us han de d’especificar), sapigueu que és una opció VOLUNTÀRIA, en cap cas us poden fer pensar que hi esteu obligats. Podeu presentar una denúncia a l’Agència Catalana del Consum si us indiquen que és obligatori acceptar aquesta solució.
 2. Si vau fer el pagament amb targeta de crèdit, contacteu amb la vostra entitat financera per informar-vos de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs. En cas que no sigui possible haureu d’adreçar-vos a la via judicial.
 3. Si vau pagar els tractaments al comptat, també haureu de recórrer a la via judicial.

 Recordeu:

 • Si requeriu alguna intervenció immediata (retirada de punts, infecció, dolor agut...) podeu anar al vostre Centre d’Atenció Primària per tal que el metge de capçalera adopti les mesures adients.
 • En cas que us hagueu adreçat a un altre odontòleg, demaneu-li un informe de l'estat dels tractaments que vàreu contractar amb iDental.
 • Per demanar danys i perjudicis podeu adreçar-vos a la via judicial. Informeu-vos-en en els Serveis d'Orientació Jurídica que, si correspon, també us tramitaran els beneficis de la justícia gratuïta.

 

L’Agència Catalana del Consum té coneixement que l’Agència Tributària està enviant una carta als afectats d’iDental referent a un requeriment d’embargament, ja que la societat iDental té deutes amb l’Agència Tributària, carta que s’acompanya amb un model de contestació. Per tant, els afectats d’iDental han de contestar el requeriment i informar a l’Agència Tributària que no deuen res i no efectuaran cap ingrés o pagament en reconeixement de deute a l’empresa iDental, atès que no s’ha executat el contracte subscrit en els termes estipulats en el mateix i per tant s’ha incomplert aquest contracte, reservant-se aquesta part afectada per l’esmentat incompliment les accions que conforme a Dret corresponen. L’escrit han de portar-lo al registre de l’Agència Tributària de la localitat des d’on s’ha enviat el requeriment. És important contestar el requeriment.