La Unió Europea, amb els seus 28 Estats membres, constitueix un ampli mercat interior per als més de 450 milions de ciutadans europeus. La prosperitat, el benestar i el foment dels drets de les persones consumidores són valors fonamentals en el desenvolupament de les polítiques comunitàries. Pertànyer a la Unió Europea ha de garantir doncs una protecció addicional per a les persones consumidores.

Si us desplaceu a altres països de la Unió Europea és important que disposeu d’informació pràctica i actualitzada sobre la política de consum d’aquest territori per poder resoldre qualsevol problema que pugueu tenir al llarg del vostre viatge.