• Imprimeix

Lloguer de vehicles

Amb motiu d’un viatge a un altre país, sovint s’utilitza el servei de lloguer de vehicle. Avui dia molts d’aquests lloguers es reserven a través d’Internet i posteriorment cal signar un contracte on constin les dades de l’empresa, la identificació del client, del vehicle, el preu i les condicions del lloguer i l’assegurança.

- Compareu prèviament les diferents ofertes de lloguer segons les vostres necessitats i disponibilitats (nombre de passatgers, mida del maleter, limitació del quilometratge..). 

- Comproveu els conceptes inclosos en el preu, especialment les taxes d’aeroports o taxes locals –road tax

- Reviseu sempre el cost de les opcions o extres que necessiteu durant el lloguer, com ara cadireta infantil, conductor suplementari, GPS, tarifa de retorn de vehicle en una altra agència, despeses de neteja, etc.. 

- Fixeu-vos en la política de combustible (estat del dipòsit a l’inici i final del lloguer). 

- Sol·liciteu o localitzeu les condicions de cancel·lació del contracte. És important saber que si la reserva del lloguer d’automòbil s’ha fet a Internet, no s’aplica el «període de reflexió» establert a la UE per poder cancel·lar la reserva (excepte que els termes i condicions de la companyia ho permetin). 

- Comproveu les restriccions del lloguer (quilometratge, restriccions de l’edat per conduir el vehicle, vigència o durada de la reserva, zona geogràfica coberta i extensió del viatge per altres països etc.). 

- Informeu-vos de la cobertura de l’assegurança. Generalment es pot contractar a tot risc o bé amb una franquícia per un determinat import. Si voleu un 2n conductor, verifiqueu que contracteu l’assegurança respectiva per cobrir els danys que pugui causar. 

- Contracteu preferentment amb empreses que permetin escollir el mitjà de pagament i que no imposin el pagament amb targeta de crèdit. 

- Porteu sempre a sobre una còpia impresa de la reserva. 

- Verifiqueu, si signeu el contracte de lloguer en el país de destí, que compreneu les clàusules i que els termes siguin els mateixos que els de la reserva prèvia. Demaneu sempre una còpia dels documents a signar. 

- Pregunteu per la política de la companyia en casos d’avaria i accident. 

- Si quan aneu a recollir l’automòbil, el model reservat no està disponible, uns han de lliurar un d’equivalent. Si us ofereixen un vehicle de gamma superior no heu de pagar més, però  si el vehicle ofert és de gamma inferior us hauran d’ajustar el preu. 

- Examineu el vehicle prèviament amb personal de l’empresa. Preneu nota de qualsevol dany, verifiqueu que hi siguin eles elements suplementaris previstos -GPS, cadireta infantil...) i feu-ho signar per algun empleat de l’empresa. Fotografieu els danys visibles.

- A l’hora de retornar el vehicle procureu fer-ho en hores d’obertura de la companyia de lloguer i assegureu-vos que es revisa davant nostre. 

- Si retorneu el vehicle fora d’horari d’obertura de l’empresa, estacioneu-lo en la zona específicament destinada. Podeu fer fotografies per acreditar que el vehicle es desa en bones condicions i evitar que es puguin carregar despeses de reparació. 

- En principi sols es poden cobrar despeses a posteriori si el consumidor així ho ha consentit prèviament. Cal contactar amb l’entitat emissora de la targeta de crèdit en cas de càrrec injustificat. 

- En cas de dany o robatori, la companyia ha de proporcionar una còpia del contracte de lloguer, un pressupost o factura de reparació i l’acceptació del càrrec via targeta de crèdit en cas de danys o robatori. 

- En cas de problemes amb la companyia de lloguer d’automòbil, es pot contactar en el moment amb els Centres Europeus del Consumidor dels Estats membres. 

- Podeu també contactar-nos al respecte, en aquest mateix web, omplint el formulari de consulta.

Data d'actualització:  12.12.2017