• Imprimeix

Baixes

Abans de sol·licitar la baixa d’un servei, convé comprovar si teniu algun compromís de permanència en el contracte. Si és així, probablement el seu incompliment comportarà l’abonament d’una penalització o, depenent del servei que es vulgui cancel·lar, de la totalitat de les quotes pendents de pagament fins a finalitzar el contracte.

En segon lloc, cal tenir en compte els terminis que estipula el contracte tant per sol·licitar la baixa com perquè aquesta sigui efectiva davant un canvi de companyia. Els terminis poden ser molt variats. En el cas de la telefonia, dos dies són suficients perquè la companyia actual hagi d'atendre la sol·licitud de baixa (i no pot cobrar cap import addicional). Per a altres serveis, l'avís de sol·licitud de baixa o de no renovació d'un contractació pot ser molt més gran (un o dos mesos).

Finalment, cal no oblidar que, a més del servei "principal" que voleu donar de baixa, podeu tenir contractats altres serveis addicionals, que la companyia mantindrà actius mentre no hi hagi una sol·licitud de baixa expressa (independentment que els contractéssiu al mateix temps i se us facturin de forma conjunta). Per això és important saber què voleu fer amb aquest tipus de serveis extra.

Per exemple, podeu tenir el telèfon fix, el mòbil i internet (i fins i tot servei de televisió de pagament) amb la mateixa companyia i voler canviar o cancel·lar, únicament, un d'aquests serveis. O, per contra, voleu finalitzar tota la relació amb l'operador.

Depenent del servei contractat, comptareu amb majors o menors dificultats per sol·licitar la baixa. Mentre que en uns casos un tràmit en línia serà suficient, en altres haureu de sol·licitar-la per escrit i, fins i tot, acompanyar-la de determinada documentació addicional.

Recordeu sempre usar un sistema que us permeti tenir constància de la petició de baixa (per telèfon un número de referència i per escrit una còpia, burofax...).

Data d'actualització:  01.12.2017