• Imprimeix

Tràmits

Adhesió al sistema arbitral del consum

Les empreses tenen una necessitat de millora per tal de poder estimular i conservar la fidelitat del client, ja que un client descontent genera una cadena de clients insatisfets, que pot comportar perjudicis en l’activitat empresarial.

Davant d'aquest fet, l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya dóna una imatge de seriositat, credibilitat i professionalitat que consolida l’actitud del client envers l'empresa adherida.

 

Administració electrònica

La Petició genèrica permet que qualsevol persona física o jurídica presenti la documentació requerida relacionada amb tot tipus de gestió, tràmit o expedient sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. 

Aquestes peticions o aportacions de documentació a l’ACC es formalitzen mitjançant el formulari enllaçat i han d'anar adreçades al departament d’Empresa i Coneixement, tema Comerç i consum, subtema Consum.

Data d'actualització:  27.11.2017