• Imprimeix

Tràmits

On aconseguir exemplars dels Fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia

Si sou una empresa o establiment comercial i necessiteu exemplars de Fulls oficials de queixa / reclamació / denúncia per tenir-los a disposició dels vostres clients, podeu descarregar-los des d'aquí o bé adreçar-vos a:

Declaració responsable de garantia de viatges combinats i serveis de viatges vinculats

Aquesta garantia és obligatòria per a tots els empresaris que organitzen i/o comercialitzen aquest tipus de viatges.

La garantia ha de cobrir, en cas d’insolvència,  l'import dels pagaments efectuats pels usuaris amb relació a tots els viatges fins que finalitzin, i ha de comprendre també les despeses de l'allotjament previ i, en el cas que el transport estigui inclòs en el contracte, el retorn del viatger a l'origen. 

Notificació de productes insegurs

Davant la sospita d’haver comercialitzat un producte que presenta riscos per als consumidors, els productors o distribuïdors han d’informar a l’Administració competent.

La informació que cal aportar és la següent:

  • Identificació del producte i fotografia. 
  • Descripció del risc. 
  • Mesures que s'han pres o es prendran. 
  • Xarxa de comercialització.  

Administració electrònica

La Petició genèrica permet que qualsevol persona física o jurídica presenti la documentació requerida relacionada amb tot tipus de gestió, tràmit o expedient sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica. 

Aquestes peticions o aportacions de documentació a l’ACC es formalitzen mitjançant el formulari enllaçat i han d'anar adreçades al departament d’Empresa i Coneixement, tema Comerç i consum, subtema Consum. 

Data d'actualització:  27.11.2017