• Imprimeix

Alertes i avisos de seguretat

Us comuniquem incidències relacionades amb la venda dels productes i la prestació dels serveis que trobem al mercat per garantir la protecció dels vostres drets com a persones consumidores.

Avisos

Us oferim la informació i les recomanacions necessàries per fer front a problemes puntuals en el marc de les relacions de consum.

Els avisos que difonem poden fer referència a diversos temes, com ara el tancament d’una empresa o establiment, la retirada d’un producte o la suspensió d’un servei, o la reclamació i/o compensació per la incidència en la prestació d’un servei.

Alertes

alertesLes alertes informen de productes que poden generar un risc greu per a la salut i la seguretat de les persones consumidores.

El sistema de xarxa d’alertes permet l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les Comunitats Autònomes i les de la resta de països de la Unió Europea, amb l’objectiu d’impedir la comercialització de productes insegurs o bé ordenar-ne la retirada i destrucció per evitar que arribin a mans dels ciutadans.

Data d'actualització:  04.12.2017