• Imprimeix

Informació al consumidor

Us informem sobre els vostres drets i deures com a persones consumidores.

  • Recomanacions

    Consells adreçats a les persones consumidores i usuàries sobre determinats aspectes relacionats amb el consum.

  • El consum

    Descripció de les fases de l’acte de consum i informació d’interès sobre tots els elements que hi intervenen.