• Imprimeix

Consell de Direcció

El Consell de Direcció de l’ACC va ser creat el 26 d’octubre de 2005 mitjançant la Llei 9/2004 de desembre de 2004, de creació de l’Agència Catalana del Consum i modificada la seva composició per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. Actualment està adscrit al Departament d’Empresa i Coneixement.

  • Aprovar el reglament de règim interior.
  • Debatre i aprovar els programes d’actuació anuals i fer-ne el seguiment.
  • Aprovar els avantprojectes de pressupostos de l’Agència.
  • Debatre totes les qüestions relacionades amb la política de defensa i protecció dels consumidors i els usuaris, per iniciativa del president o presidenta, el director o directora o els membres del Consell.
  • Ésser informat sobre les propostes de disposicions de caràcter general impulsades per l’Agència i debatre-les.

El Consell de Direcció està format per:

  • President/a: Hble. Sra. Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement.
  • Vicepresident/a: Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, secretari d’Empresa i Competitivitat.
  • Director/a: Sra. Elisabet Abad Giralt, directora de l’Agència Catalana del Consum.
  • Secretari/a: Sr. Albert Melià Roset, sub-director general de Disciplina de Mercat
  • Vocals:

 

Generalitat de Catalunya

Competències en materia

Nom

Càrrec

Economia

Sr. Lluís Juncà Pujol

Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació

Producció agroalimentària

Sr. Carmel Mòdol i Bresolí

Director general d‘Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

Salut pública

Sr. Joan Guix i Oliver

Secretari de Salut Pública

Transports

Sr. Josep Maria Fortuny Olivé

Sub-director general d’Ordenació del Transport i Desenvolupament Sectorial

Habitatge

Sra Immaculada Ribas Algueró

Directora dels Serveis Jurídics de l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya

Comerç i turisme

Sra. Muntsa Vilalta Cambra

Directora general de Comerç

Energia i seguretat industrial

Sr. Pere Palacín i Farré

Director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Política lingüística

Sra. Ester Franquesa i Bonet

Directora general de Política Lingüística

Altres institucions

Organitzacions

Nom

Càrrec

Organitzacions de consumidors més representatives

Sra. Matilde Torralba Navio

Sr. Jordi Tarruella Mellado

Presidenta de l’ACPB

Vicepresident i tesorer d’AICEC-ADICAE

 Administració local

Sr. Ismael Álvarez i Serrano

Sra. Sònia Guerra López

Assessor de l’Associació Catalana de Municipis

Federació de Municipis de Catalunya

Organitzacions empresarials més representatives

Sr. Alejandro Goñi i Febrer

Sr. Salvador Guillermo Viñeta

President de Pimec Comerç

Foment del Treball Nacional

Organitzacions professionals agràries més representatives

Sr. Carles Mencos Pasqual

Unió de Pagesos de Catalunya

Lliure designació

Sra. Mariló Gramunt Fombuena

Presidenta JACC

Data d'actualització:  17.02.2018