• Imprimeix

Control del mercat

Controlem el mercat per garantir el compliment de les normes de funcionament, evitar pràctiques fraudulentes i protegir els drets i els legítims interessos econòmics de les persones consumidores i usuàries.