• Imprimeix

Seguretat dels productes

L'Agència Catalana del Consum controla la seguretat dels productes que es posen en circulació al mercat.També vetlla perquè els productes i serveis proporcionin la informació, l'etiquetatge i les instruccions d'ús o de precaució pertinents per fer-ne una utilització adequada i segura.

Un producte es considera insegur quan el seu ús pot posar en risc la salut de les persones consumidores.

Es presumeix que un producte és insegur si:

  • el producte o les instal·lacions on es fabrica no tenen les autoritzacions o controls administratius preventius necessaris i, especialment quan sent obligats, hi manquen la “declaració CE de conformitat”, el “marcatge CE” o qualsevol altra marca de seguretat obligatòria.
  • no consten les dades mínimes per identificar el productor.
  • pertany a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja descoberts com a insegurs.

 

Data d'actualització:  04.12.2017