• Imprimeix

Associacions de consumidors

Les organitzacions de persones consumidores són organitzacions privades, d’interès públic, en les quals tres o més persones s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per defensar, sense afany de lucre, els interessos dels consumidors. Són les entitats de representació, consulta i participació per a la defensa dels drets i els interessos legítims de la ciutadania en les seves relacions de consum. 

La tasca que desenvolupen va dirigida exclusivament als seus associats i ofereixen informació i assessorament, així com defensa jurídica, tant individualitzada com col·lectiva.