• Imprimeix

Juntes arbitrals de consum

Les juntes arbitrals de consum són els òrgans administratius competents per realitzar els arbitratges de consum, i es constitueixen mitjançant acords subscrits amb l'Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depèn del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Les juntes arbitrals de consum també fan tasques de foment de l’arbitratge, amb la finalitat que les empreses i els professionals s’adhereixin al Sistema Arbitral de Consum.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

És un organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum i al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. S'encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei. I compleix amb els requisits de les entitats de resolució alternativa de conflictes de consum acreditades.