• Imprimeix

Juntes arbitrals de consum

Les juntes arbitrals de consum són els òrgans administratius competents per realitzar els arbitratges de consum, i es constitueixen mitjançant acords subscrits amb l'Aecosan (Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, que depèn del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Les juntes arbitrals de consum també fan tasques de foment de l’arbitratge, amb la finalitat que les empreses i els professionals s’adhereixin al Sistema Arbitral de Consum.

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC)

És un organisme administratiu adscrit a l'Agència Catalana del Consum i al Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. S'encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans d’arreu de Catalunya quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei. A més a més, compleix amb els requisits de les entitats de resolució alternativa de conflictes de consum acreditades davant la Comissió Europea per resoldre extrajudicialment els conflictes plantejats pels consumidors en relació amb comerciants establerts a la UE.