• Imprimeix

Procediments administratius. Decisions i actuacions de rellevància jurídica

  • Normativa. Normativa en tràmit
    (L'Agència Catalana del Consum no disposa de normativa en tramit)
  • Règim d'intervenció administrativa
    (L'Agència Catalana del Consum no disposa d'actes amb incidència sobre el domini públic ni sobre la gestió dels serveis públics)