• En la seva publicitat, els allotjaments turístics han d’informar del nom, el grup i la categoria a què pertanyen (hotel, càmping, turisme rural, apartaments turístics o habitatges d’ús turístic), així com de tots els serveis propis de la categoria que no estiguin inclosos en el preu de l’allotjament.
 • Abans de confirmar la reserva, us han d’informar de les condicions de cancel·lació. A Catalunya, si cancel·leu la reserva dins dels 10 dies anteriors a la data d’arribada, se us pot aplicar una penalització del 25%, 30% o 50% en funció dels dies de l’estada. Si viatgeu fora del territori català, tingueu present que aquestes condicions poden variar.
 • Si l’establiment no us confirma la reserva en un termini de 24 hores, s’entén que no ha estat acceptada. Si és el cas, contacteu amb l’allotjament per esbrinar quin és l’estat de la vostra petició.
 • En cas de sol·licitar l’avançament d’una paga i senyal de la reserva, disposen d’un termini de 48 hores des de la confirmació de la reserva per cobrar-la i garantir el nombre de dies que estiguin coberts.
 • En cas de realitzar la reserva a través d’una plataforma digital que faci d’intermediària, seguiu les instruccions que garanteixin un pagament segur de la reserva.
 • Conserveu captures de pantalla de tots els passos de l’oferta publicitària, així com de les dades identificatives de l’empresa i de la compra.
 • Un cop iniciada l’estada, els allotjaments turístics han de garantir un servei d’atenció a les persones usuàries durant les 24 hores, així com un servei de recepció, amb indicació dels horaris i les condicions de la prestació del servei.
 • En el moment de l’admissió, han de demanar-vos un document identificatiu per inscriure les vostres dades al registre de persones allotjades i han de lliurar-vos la informació dels preus i les característiques corresponents als serveis contractats.
 • Si disposeu d’objectes de valor, demaneu informació sobre el servei de caixa forta o consigna i pareu especial atenció a les vostres pertinences en els espais comuns de l’establiment.
 • Si l’establiment està a Catalunya i abandoneu l’allotjament abans de la data de finalització de la reserva, poden cobrar-vos fins al 50% del preu total dels serveis que restin per utilitzar.
 • En cas de disconformitat amb algun aspecte de la contractació o de l’estada, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

 • Abans de signar cap contracte, assegureu-vos que heu tingut accés a tota la informació precontractual en un suport durador.
 • L’empresa us ha d’informar sobre l’existència del dret de desistiment i la durada del termini per exercir-lo, que és de 14 dies naturals, així com la prohibició del pagament d’avançaments durant aquest termini.
 • Si l’empresa no us ha facilitat el formulari de desistiment, el termini s’amplia a un any i 14 dies naturals i si no us ha facilitat la informació precontractual amb el formulari inclòs, s’amplia a 3 mesos i 14 dies naturals, sempre a partir de la formalització del contracte.
 • En cas de voler exercir el dret de desistiment, ho heu de fer per escrit en paper o un altre suport durador.
 • Si l’empresari o un tercer que té un conveni amb l’empresari us concedeixen un préstec per pagar, l’exercici del dret de desistiment el deixa sense efecte, així com els possibles contracte accessoris, inclòs l’intercanvi i la revenda.
 • Els canvis contractuals deguts a circumstàncies extraordinàries s’han de comunicar a la persona consumidora en suport durador abans de signar el contracte i han de constar-hi explícitament.
 • Tant el contracte com la informació precontractual s’han de redactar en una de les llengües de l’Estat membre on residiu o del qual en sigueu nacionals.

 

Els hotels i càmpings tenen l’obligació de disposar de mesures de seguretat per evitar robatoris, com ara agents de seguretat, càmeres…? Quins drets té el consumidor quan li entren a robar, ja sigui en un hotel o en un càmping?

La normativa que estableix els requisits tècnics i els serveis mínims exigibles als establiments hotelers en els seus diferents grups, modalitats, categories i especialitats només exigeix, com a mesures de seguretat, caixes fortes individuals o caixa forta general.

La normativa de càmpings per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings exigeix, segons les categories, els serveis de seguretat següents: servei de vigilància diürna i nocturna, custòdia de valors en caixa forta i guardes durant les 24 hores en nombre suficient.

Com a regla general, tant el consumidor com el titular de l’establiment hoteler han de mantenir la diligència deguda. En cas de furt o de robatori, cal posar-ho en coneixement de les forces i cossos de seguretat. Possiblement el titular de l’establiment té contractada una pòlissa d’assegurances de robatori que podrà respondre dels sinistres que tingui coberts.

 

Un càmping pot fer fora un client?

Sí. Els càmpings poden fer fora els clients que incompleixin la normativa i el règim intern: per exemple, perquè facin soroll a hores intempestives, per allotjar més persones de les declarades, etc.

 

A quina hora he de deixar l'habitació d'un hotel?

El dia de sortida les habitacions han de quedar lliures abans de les 12 hores del matí. Si no fos així, l'hotel podria cobrar-vos un dia més d'estada.

Data d'actualització:  23.01.2018