• Els preus anunciats a la carta o al rètol dels establiments de restauració ha de ser total.  No s'admet la nota informativa "IVA no inclòs".
  • Si cobren preus diferents en funció del lloc on se serveixen (a la barra, a la terrassa, etc.), cal que indiquin el preu per a cada cas.
  • En cas que ofereixin menú, han d’informar del preu global i del que inclou (beguda, postres, etc.).
  • No poden cobrar conceptes com ara coberts o taula, ni tampoc serveis no sol·licitats expressament pel client.
  • Cal que informin dels aliments que poden provocar al·lèrgies o intoleràncies.
  • Han de lliurar una factura o un tiquet amb els diversos conceptes i el preu (en el cas dels menús no és necessari desglossar els conceptes).

Si ens trobem que en un restaurant el preu no és total i ens cobren l’IVA a banda, és correcte?

No. D’acord amb el Codi de Consum de Catalunya, el preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i ha d’incloure els impostos.

 

De vegades ens trobem amb confusions amb el que inclou o no inclou un menú. Si la beguda està inclosa, els cafès, les postres... El restaurador té l’obligació d’especificar-ho?

Sí. En cas que el restaurant o el bar facin menús per a la clientela (que no n’estan obligats) hauran d’informar pels mitjans esmentats (carta, rètol o fullet) del seu preu global i dels conceptes que inclou aquest servei, indicant, per exemple, si s’hi inclou la beguda.

El consumidor que sol·liciti un menú estarà obligat al pagament íntegre del preu establert encara que renunciï a consumir algun dels seus components.

 

A molts bars i restaurants no tenen la carta de plats ni de vins en català. Ho podem exigir?

Sí. Les persones consumidores tenen dret a rebre en català les cartes, les factures i els tiquets de caixa, així com qualsevol altre document comercial relacionat amb l’activitat de restauració prestada a l’establiment en concret.

 

És lícit que ens cobrin un preu diferent per consumir a la barra o a la taula, per exemple?

Sí, sempre i quan estigui informat correctament. En cas que l’establiment cobri un preu diferent en funció del lloc on se serveixin els plats o les begudes, caldrà indicar el preu complet per a cada cas, com ara el preu cobrat a la barra, el preu cobrat a les taules i el preu cobrat a la terrassa.

 

Potser ja no és tant freqüent, però abans hi havia llocs on et cobraven per anar al lavabo. És legal?

Els establiments de restauració no poden cobrar cap import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis.

Data d'actualització:  23.01.2018