• Imprimeix

Aliments frescos

En el cas dels productes alimentaris que es presenten sense envasar (aliments a granel, aquells que se serveixen en establiments de restauració, etc.) o que s’envasen en el moment de la venda, la informació obligatòria es pot presentar amb etiquetes, cartells o per qualsevol altre mitjà, com ara les noves eines tecnològiques –codis QR, per exemple– o la comunicació oral, segons la tipologia de producte: carn, peix, fruita, verdura, ous, etc.

En tots els casos, és obligatori que us informin dels al·lèrgens i dels productes que puguin causar intoleràncies.

 

En els aliments no envasats o que s’envasen en el punt de venda a petició del consumidor, la informació mínima obligatòria que us han de facilitar és:

 • La denominació de l’aliment.
 • El preu per unitat de mesura (kg, etc.).
 • La zona d'origen (en carn, peix, fruites i verdures).
 • La quantitat d’ingredients, si escau.
 • El grau d’alcohol en les begudes amb una graduació superior a l’1,2%.

 

En els productes envasats pels titulars d’un comerç minorista per a la venda immediata, cal informar de:

 • La denominació de l’aliment.
 • La llista d’ingredients (de major a menor pes), excepte en els casos en què els productes procedeixen d’un sol ingredient.
 • La quantitat neta expressada en litres, centilitres, mil·lilitres, kilograms o grams, segons el tipus de productes.
 • La data de caducitat –apareix en productes molt peribles– o la data de consum preferent –fins la qual el producte conserva les propietats–.
 • Les pautes de conservació.
 • El nom o la raó social i l’adreça de l’empresa alimentària.
 • El país d’origen o el lloc de procedència.
 • Les indicacions per fer un bon ús de l’aliment.
 • Les condicions de conservació.
 • Les dades de l’operador.

 

En els productes envasats en bosses o envasos que permeten veure’n el contingut (fruites, hortalisses, tubercles o fruites seques), les dades mínimes són:

 • La denominació de l’aliment.
 • La quantitat neta.
 • La identificació de l’empresa alimentària.

 

Si compreu a distància aliments no envasats, abans de la venda i sense que suposi cap cost addicional, heu de tenir accés a la informació obligatòria segons la modalitat (excepte el país d’origen o el lloc de procedència). En el moment de l’entrega, els productes també han de dur aquesta informació.

Data d'actualització:  29.01.2018