• Tingueu en compte l’edat i la maduresa dels infants. Les joguines no aptes per a menors de 3 anys o 36 mesos incorporen un pictograma específic i el motiu o motius de l’exclusió, com per exemple, la presència de peces petites que podrien causar l’asfíxia del nen. 
 • Valoreu els continguts dels jocs i els aspectes educatius. 
 • Verifiqueu que la joguina o l’embolcall contenen les dades mínimes obligatòries
  • La marca CE, que significa que la joguina compleix les exigències essencials de seguretat contingudes en les normes comunitàries. 
  • El nom i la marca del producte. 
  • La raó social i l'adreçadel fabricant o importador o venedor. 
  • Les instruccions i advertències d'ús i restriccions d'edat, si n'hi ha. 
 • Les joguines de funcionament elèctric han d'especificar la potència màxima, la tensió d'alimentació que necessiten i el consum energètic que fan. 
 • Les joguines fetes amb materials renovables (fusta, cartró...) tenen, usualment, un impacte ambiental més baix en el procés de fabricació que les que es fan mitjançant processos industrials (materials sintètics, plàstics...). 
 • Cal comprovar si la joguina conté peces petites que es poden separar, si té parts o cantells que puguin punxar o tallar, si disposa d'obertures on el nen pugui introduir els dits o les mans i no les pugui treure. 

El bany a la platja i a la piscina potencia la compra de joguines aquàtiques i flotadors per als més petits de la casa. Per evitar riscos cal que aquests productes:

 • no s’utilitzin com a substituts de la capacitat de nedar o flotar de l’infant.
 • es facin servir sempre en zones on l’infant faci peu i estigui vigilat.
 • s’adquireixin en botigues especialitzades.
 • compleixin totes les normes de seguretat: el marcatge CE n’és la garantia.
 • tinguin una denominació i una descripció que defineixin les característiques i l’ús per al qual estan destinats.
 • incloguin el nom o la marca i l’adreça o raó social del fabricant, el venedor o l’importador.
 • especifiquin el grup d’edat recomanada i el pes màxim que poden suportar.
 • continguin les instruccions i les advertències de seguretat infantil.
 • tinguin els taps subjectes al cos de la vàlvula per evitar possibles accidents, en cas que l’infant se’ls introdueixi a la boca.

 

Recordeu que per reclamar, heu de demanar i conservar la factura o tiquet de compra.

En cas de disconformitat amb el producte, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 • Llegiu atentament les especificacions de l’etiqueta per assegurar-vos que s’adapten a allò que esteu buscant.
 • Comproveu que l’etiquetatge inclou les dades identificatives del fabricant o l’empresa comercialitzadora i que l’article compleix amb la normativa de seguretat mitjançant la referència a la norma UNE aplicable.
 • Busqueu-hi també el material que s’ha utilitzat per fabricar-los. Recordeu que en el cas dels biberons, el bisfenol A (BPA) està prohibit.
 • Consulteu les instruccions d’ús per saber com instal·lar-los, utilitzar-los i fer-ne el manteniment, així com per ser conscients dels perills i riscos relacionats.
 • Les cadires de seguretat infantil han d’estar homologades.
 • Si adquiriu articles de segona mà, assegureu-vos que estan en condicions òptimes d’ús i que disposen de totes les peces originals i del manual d’instruccions.
 • Els articles de puericultura no són joguines, per tant, cal que una persona adulta en supervisi l’ús.

 

Què passa si una joguina es troba a la venda i no està marcada amb el marcatge CE?

Si una joguina present en el mercat no conté la marca CE pot significar que el seu responsable, fabricant, importador o distribuïdor dins el mercat nacional, no ha complert amb el requisit obligatori de sotmetre la joguina als assajos que fixa la normativa comunitària. La joguina pot ser insegura i no podrà estar a la venda de tal forma que podrà ser retirada del mercat per les autoritats de consum.

 

Com puc saber si una joguina és adequada a l’edat del nen? 

Les joguines han d’anar marcades amb advertiments per minimitzar el risc present en qualsevol producte. En aquest sentit, ha de ser visible el pictograma de restricció d’edat que indica que aquella joguina no ha de ser utilitzada per nens més petits de 36 mesos o 3 anys, juntament amb una explicació del motiu d’aquesta restricció. El motiu més freqüent és que continguin peces petites que el nen es podria empassar.

 

Quina informació ha de constar a l’etiquetatge d’una joguina?

A banda del marcatge CE i, si escau, del pictograma d’exclusió de menys de 3 anys o 36 mesos, a nivell d’etiquetatge de les joguines, cal incloure la identificació del fabricant amb el seu domicili i la de l’importador i, per a un ús segur, totes aquelles advertències que afectin la salut i seguretat dels infants. Aquelles advertències que determinin la decisió de compra, com edat mínima i màxima dels usuaris, han de figurar a l’embalatge o ser visibles pel consumidor abans de la compra, fins i tot si aquesta s’efectua per Internet.

 

Com puc saber si un producte de puericultura és adequat pel nen?

Els articles de puericultura s’utilitzen en unes funcions molt determinades en el desenvolupament físic del nen, és per aquest motiu que la millor manera de saber si un article és adequat per un nen és tenir en compte l’edat o el pes i no deixar mai de banda les informacions que apareguin als articles.

 

Els articles de puericultura han d’estar homologats?

No. L’únic producte que necessita homologació per ser comercialitzat és el sistema de retenció infantil (cadires d’automòbil). Aquests tenen un reglament europeu comú a tots els països membres i que és directament aplicable, és a dir, no necessita norma interna. Abans de comercialitzar un sistema de retenció infantil ha d’haver passat per un laboratori especialitzat i acreditat per les administracions competents, que l’ha posat a prova en tots aquells aspectes que el reglament considera. Només en el cas que passi aquestes proves tindrà un número d’homologació i es podrà comercialitzar.

La resta de productes han de complir amb la normativa general de seguretat de productes i amb les normes tècniques que determinen la seva seguretat.

 

Quina garantia tenen els articles de puericultura? 

Els articles de puericultura tenen la mateixa garantia que marca la normativa per la resta de productes que és la que marca la norma estatal Reial Decret 1/2007 sobre la defensa dels consumidors i usuaris. En síntesi, s’ha de tenir en compte la data de la compra i es considera que un producte té dos anys de garantia des d’aquesta data.

 

Un mossegador és un article de puericultura?

El mossegador es considera una joguina. En aquest sentit ha de complir amb la norma específica de joguines.

 

Els articles de puericultura han de portar la marca CE?

No. Els articles de puericultura han de complir amb aquells requisits de seguretat que garanteixin que són segurs pel consum, però no han de complir amb la norma de joguines que és la que obliga a la inclusió de la marca CE com a garantia de seguretat. Els fabricants només han d’incloure la marca CE en aquells articles que continguin en la seva estructura joguines per entretenir al nen, per exemple els arcs de joguines d’alguns bressols, joguines incloses a les safates d’algunes trones, etc.

Data d'actualització:  26.02.2018