La compra a distància (internet, correu postal, telèfon...)

En totes les compres a distància (per internet, per correu o catàleg, per telèfon, etc.) podeu exercir el dret de desistiment que us permet retornar el producte –o bé cancel·lar el contracte– en els 14 dies naturals posteriors a l’entrega de la compra o a la celebració del contracte. En queden exclosos els serveis que s’hagin començat a prestar abans dels 14 dies, els productes personalitzats, peribles o que no es puguin reutilitzar per raons d’higiene, etc.