En els parcs aquàtics, les persones consumidores tenen dret a trobar-hi les condicions de seguretat necessàries per gaudir de les instal·lacions sense risc.

Aquestes instal·lacions:

  • han d’estar senyalitzades i disposar d'un cartell que, amb caràcters visibles, informi de les característiques i instruccions per a la seva utilització, de les limitacions d’edat, i del nombre i disposició de monitors i socorristes, si s'escau.
  • han d'estar construïdes de manera que la seva correcta utilització no comporti perill a l'usuari.
  • han d’incloure un local, degudament senyalitzat, destinat a ús exclusiu del servei mèdic per portar a terme qualsevol atenció sanitària d'urgència bàsica.
  • han de disposar de socorristes degudament uniformats (el nombre depèn de la mida de les piscines).
  • tenen un aforament limitat i, per tant, poden denegar l'entrada per aquest motiu.
  • han de tenir lavabos a una distància màxima de 100 m de les atraccions.
  • han de comptar amb monitors, degudament uniformats, que vetllin pel bon ús de les atraccions, amb l’ajuda dels encarregats de seguretat de l’empresa.

Els usuaris d’aquestes instal·lacions han de tenir en tot moment un comportament cívic, seguir les instruccions de monitors, vigilants i socorristes, i complir les normes contingudes en el Reglament de règim intern del parc, que estarà exposat públicament per a coneixement de tothom.

Les persones que manifestin un comportament perillós o molest, o que impliqui transgressió de les normes establertes, poden ser expulsades del recinte.

En cas de disconformitat amb el servei, demaneu el full oficial de reclamació a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

Data d'actualització:  26.02.2018