Si voleu contractar algun servei a domicili, com ara una reforma o unes obres de manteniment, o bé la reparació d’un electrodomèstic:

 • Trieu sempre empreses que estiguin establertes legalment, ja que es tracta d’un sector amb un grau d’intrusisme alt.
 • No us precipiteu a l’hora de contractar serveis anunciats amb descomptes molt llaminers.
 • Informeu-vos de totes les tarifes abans de contractar (mà d’obra, desplaçaments, peces, etc.).
 • Pel que fa als possibles recàrrecs o suplements, sapigueu que: 
  • En concepte d’horari nocturn només es poden cobrar si el servei es presta entre les 22h i les 6h.
  • En concepte de dia festiu només es poden cobrar si el servei es presta dins les 24h del dia festiu (diumenges i festius del lloc on es presta el servei; generalment s’exclouen els dissabtes).
  • Els recàrrecs o suplements d’horari nocturn i dia festiu no són compatibles, només se’n pot cobrar un dels dos.
  • En cap cas no es poden cobrar recàrrecs o suplements per conceptes com ara la disponibilitat immediata o la urgència.
 • Demaneu sempre un pressupost previ per escrit. En el cas dels serveis en què no és possible calcular-ne directament el preu, és obligatori fer-lo, llevat que hi renuncieu expressament.
 • Si durant la prestació del servei apareixen nous conceptes que fan augmentar el cost previst inicialment, l’empresa o el professional ha de comunicar-vos-ho perquè valoreu si us interessa acceptar aquesta modificació del pressupost inicial.
 • Recordeu que si finalment no accepteu el pressupost, us poden cobrar per l’elaboració, sempre que us n’haguessin informat prèviament.
 • Si deixeu un aparell per reparar, el servei tècnic us ha de lliurar un resguard de dipòsit que serà el comprovant per recollir-lo un cop reparat. Recordeu que passats 6 mesos des que us comuniquen que podeu recollir l’aparell, perdeu el dret a recuperar-lo.
 • Si feu pagaments parcials durant la prestació del servei, exigiu rebuts detallats per a cadascun dels imports (a banda de la factura o el justificant de pagament pel total del servei, un cop finalitzat).
 • Les factures i els justificants de pagament han de contenir unes dades mínimes: la identificació de l’empresa, tots els conceptes amb el detall dels imports, els impostos, el preu total i la data.
 • Els serveis (reparacions, obres, reformes...) estan en garantia durant un període mínim de 6 mesos des de la finalització, sens perjudici dels 2 anys de garantia que poden tenir, per exemple, les peces o recanvis nous que s’hagin usat.

Temps enrere, una empresa recomanada per la meva germana va pintar el menjador de casa. Ara comença a caure la pintura i estic ben amoïnada perquè no sé si té garantia.

Sí, el servei de pintura té una garantia de 6 mesos com a mínim.

 

Ha vingut el servei tècnic perquè se m’ha espatllat la nevera i m’ha cobrat 60€ en concepte d’urgència. Això és correcte?

No, està prohibit cobrar per disponibilitat immediata, urgència o semblants.

 

La planxa va començar a fallar i vaig portar-la a un servei tècnic perquè em fes un pressupost. Com que ja és molt velleta, falla sovint i la reparació puja bastant, he decidit que me’n compraré una de nova. Però resulta que el servei tècnic em cobra per l’elaboració del pressupost, això és legal?

Sí, el pressupost no acceptat es pot cobrar si s’ha indicat així en la tarifa o cartell de preus o si us han informat expressament. L’import no pot sobrepassar el que s’ha indicat o el corresponent al temps real emprat per elaborar-lo.

 

Vaig contractar la reforma de la cambra de bany, jo tenia un pressupost tancat però, un cop finalitzada la reforma, l’empresa em presenta una factura pel doble de l’import del pressupost, perquè afirma que s’ha anat trobant tot d’imprevistos que ha anat solucionant sense consultar-me. Això és correcte?

No, si durant la prestació del servei apareixen nous conceptes que s’han de cobrar o altres modificacions del pressupost, el/la prestador/a del servei ha de fer una ampliació o modificació, que us ha de comunicar i que, si escau, heu d’acceptar de manera que quedi constància.

 

Els prestadors de serveis a domicili estan obligats a tenir fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia? 

Sí, les persones operàries o prestadores de serveis han de portar fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia i us en lliuraran en cas que ho demaneu.

 

Ahir diumenge, a les 12 de la nit, vaig haver de trucar una grua perquè es va espatllar el meu cotxe i em va cobrar per urgència, nocturnitat i festiu, ¿és correcte que em cobri tots aquets conceptes? 

No és correcte perquè està prohibit cobrar per urgència.

És correcte cobrar per horari nocturn, atès que s’ha prestat el servei entre les 22h i les 6h de l’endemà. 

Tot i que el servei es va prestar en dia festiu (diumenge), horari nocturn o dia festiu no són compatibles i només se’n pot cobrar un.

Data d'actualització:  23.01.2018