• Imprimeix

Centre de bronzejat

 • Els centres de bronzejat artificial han d’informar els usuaris que:
  • L’exposició als ultraviolats artificials està prohibida als menors de 18 anys i no és aconsellable per a les dones embarassades.
  • Les radiacions poden afectar els ulls (l’ús d’ulleres de protecció és obligatori) i la pell (envelliment prematur, risc de desenvolupar càncer, exposició contraindicada per a persones de pell molt blanca...).
  • El tractament amb medicaments com ara els antibiòtics, els somnífers o els antidepressius, augmenta la sensibilitat a les radiacions, com també ho fan els cosmètics.
 • La persona usuària ha de signar un document conforme ha llegit totes aquestes indicacions i l’establiment ha de conservar-lo durant 5 anys.
 • Els centres han de proporcionar una fitxa personalitzada per tal de fer-hi les anotacions del control de les sessions d’exposició i les dosis rebudes.
 • Els establiments han de disposar d’un cartell informatiu on s’indiquin els preus amb els impostos inclosos (el preu de les sessions s’ha d’indicar per minuts).
 • Els establiments estan obligats a portar un llibre de manteniment dels bancs solars i a sotmetre els seus aparells a una revisió periòdica anual, que serà realitzada per les Entitats d’Inspecció i Control concessionàries de la Generalitat de Catalunya (ECA i ICICT).
 • Els aparells han de tenir el marcatge CE, conforme compleixen la normativa europea de seguretat de productes.
 • Durant l’ús de bancs solars:
  • Useu sempre ulleres de protecció per evitar lesions oculars.
  • Retireu-vos bé els cosmètics abans de l’exposició i no us apliqueu cap filtre solar.
  • Eviteu exposar-vos a les radiacions ultraviolades durant els períodes de tractament amb medicaments. En cas de dubte consulteu al metge.
  • No us exposeu al sol i al banc solar el mateix dia.
  • Respecteu 48 hores entre la primera i la segona exposició.
  • Seguiu les recomanacions relatives a la durada, la intensitat d’exposició i la distància de la làmpada.
  • Consulteu al metge si us surten butllofes a la pell, ferides o vermellors.

 

La meva filla, que té 15 anys, vol prendre raigs UVA. Ho pot fer?

No, la normativa ens diu que no està permès prendre raigs UVA als menors de 18 anys.

 

Em puc cremar prenent UVA?

Sí, els raigs UVA també poden cremar; per tant, és important que us deixeu aconsellar pels treballadors del centre de bronzejat sobre la intensitat i el temps d'exposició.

 

Puc prendre UVA i anar a la platja el mateix dia?

No, no s'aconsella prendre raigs UVA i sol el mateix dia. I s'ha de respectar un període de 48 hores entre les dues primeres exposicions.

 

Els bancs solars han de tenir el marcatge CE?

Sí, tots els bancs solars han de tenir aquest marcatge i passar unes inspeccions periòdiques.

Data d'actualització:  29.01.2018