• Imprimeix

Aigua

 • El subministrament de l’aigua és competència municipal i, segons el cas, és el mateix municipi qui fa el subministrament o bé l’encarrega a una companyia concessionària del servei.
 • Abans de contractar, informeu-vos de les tarifes, de les dades i de la documentació que heu de presentar per contractar el servei (DNI, adreça completa de l’habitatge, contracte de compra o de lloguer, cèdula d’habitabilitat...).
 • Llegiu prèviament el contracte abans de signar-lo. No oblideu que els contractes d’adhesió (com ara els contractes de subministrament d’aigua) han d’estar a la vostra disposició en català.
 • Si contracteu per telèfon o telemàticament també teniu dret a disposar del contracte.
 • La companyia us instal·larà un comptador que pot ser de propietat o de lloguer i us donarà d’alta en el subministrament.
 • La companyia és responsable de la canalització exterior de l’aigua fins l’entrada de l’immoble. Com a persones usuàries del servei en sou responsables dins de l’habitatge.
 • Les tarifes sobre el consum d’aigua són autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya i es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).
 • La factura és, generalment, bimestral i coincideix amb la lectura del comptador. Quan no es pot fer la lectura del comptador, es fa una estimació del consum.
 • La factura detalla les tarifes del servei (quota del servei i trams de consum) i els impostos (cànon de l’aigua, taxa de clavegueram, IVA i d’altres).
 • Per donar-vos de baixa del subministrament heu de fer allò previst en el vostre contracte, tot i que us recomanem que ho feu per escrit per tenir-ne constància.
 • En cas de desavinença amb l’empresa, presenteu la reclamació a l’adreça física que us han hagut de facilitar tant en el contracte com en les factures, o bé truqueu al telèfon gratuït per a incidències i reclamacions i demaneu el número de referència corresponent. Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

Si ens tallen l’aigua perquè no hem pagat un rebut, ens han d’avisar prèviament?

Sí. Abans del tall de subministrament d’aigua per no haver pagat el rebut, la companyia us ha d’avisar.

 

Qui fixa el preu de l’aigua que la companyia ens subministra a casa?

A Catalunya la Comissió de Preus, organisme que depèn de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació, és qui aprova els preus del subministrament d’aigua a les poblacions.

 

Hem detectat un mal funcionament del comptador i cal fer-lo reparar. Ens queixem a la companyia i ens diuen que ens abonaran els imports facturats incorrectament, però que la reparació l’hem d’assumir nosaltres.

En aquest cas hauríem de saber si el comptador és de compra o de lloguer. Si és de compra, hem de pagar nosaltres la reparació; però si és de lloguer, la reparació ha de ser a càrrec de la companyia.

 

No estem d’acord amb el consum d’aigua que se’ns factura. Què hem de fer?

En primer lloc heu de reclamar a la vostra companyia subministradora d’aigua i si no hi ha acord en el termini d’1 mes, podeu presentar una reclamació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor del vostre municipi o a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor de la vostra comarca si no hi ha OMIC al vostre municipi, o a l’Agència Catalana del Consum si no teniu accés a cap OMIC ni OCIC.