• Imprimeix

Natural

Pel que fa a la inspecció de les instal·lacions domèstiques de gas natural, sapigueu que:

 • És obligatori fer-la cada 5 anys.
 • Comproveu la data de la darrera revisió i quan heu de passar-ne la propera. 
 • Desconfieu de les visites no programades d'empreses que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió. Davant del dubte, contacteu amb l’empresa que apareix en la factura!
 • No teniu obligació de tenir un contracte de manteniment. Si us n’ofereixen un, mireu abans les condicions. 
 • L'empresa distribuïdora està obligada a fer la inspecció periòdica de les instal·lacions de gas natural i aparells de gas en servei dels seus abonats. Si ho preferiu, la podeu fer amb l’empresa instal·ladora de gas habilitada que trieu.
  • La distribuïdora us ha d’avisar 3 mesos abans de fer la inspecció i donar-vos un termini per tal que pugueu contractar-la amb qui vulgueu.
  • Si decidiu contractar una altra empresa, aquesta comunicarà el resultat de la inspecció a l’empresa distribuïdora.
  • Si passat el termini, no heu dit res, l’empresa distribuïdora realitzarà la inspecció (prèviament us n'ha de comunicar dia i hora).
 • Si el resultat de la inspecció és favorable, us donaran un certificat d'inspecció, amb una validesa de 5 anys. Guardeu-lo.
 • Si es detecten anomalies, us donaran un termini per corregir-les. L’empresa que us faci la reparació haurà d’enviar a la distribuïdora el nou certificat d’idoneïtat.
 • Aquestes inspeccions, tant si les fa l’empresa distribuïdora com una empresa triada per l’usuari, es cobren únicament a la factura de subministrament. No us poden demanar mai diners en efectiu.
Data d'actualització:  26.02.2018