Contractació

 • El preu dels bitllets d’avió és lliure i les companyies el fixen segons criteris comercials, però sempre han d’informar de '’import total i tancat (amb impostos, taxes, etc.).
 • Informeu-vos de les condicions de la tarifa que contracteu (impossibilitat de fer canvis o de cancel·lar el bitllet, etc.).
 • Pareu atenció als serveis addicionals que poden fer incrementar el preu final (assegurances, opció de triar el seient...). Aquestes opcions que impliquen despeses addicionals no poden estar premarcades en cap cas.
 • Comproveu si el preu del bitllet inclou l'equipatge per facturar i amb quin límit de pes, o si s'ha de pagar a part.
 • Si voleu facturar objectes de valor (joies, per exemple), informeu-vos si la companyia ofereix la possibilitat de fer una declaració de valor d’aquests articles i amb quines condicions.
 • Reviseu les dades del bitllet. Un simple error us pot fer perdre el viatge.
 • Està prohibit cobrar per l'emissió del bitllet.
 • Informeu-vos de la documentació d'identitat que necessitareu per viatjar (DNI, passaport, visat...).
 • Pareu atenció als productes que està prohibit dur en l’equipatge.
 • Arribeu a l'aeroport amb temps de sobres per passar els controls. Evitareu sorpreses desagradables.
 • Si no teniu la targeta d’embarcament, tan aviat com arribeu a l'aeroport dirigiu-vos als taulells de facturació perquè us la lliurin.

Retards

 • En cas de retard en la sortida del vol, demaneu informació a la companyia aèria (o a l'empresa on hàgiu reservat el vol).
 • Si teniu connexió amb algun altre vol, contacteu amb la companyia per mirar de trobar una solució.
 • En retards a partir de 2 hores, us han de donar gratuïtament menjar i begudes suficients i, si calgués, sistemes de comunicació.
 • Si el vol surt l'endemà o dies més tard, teniu dret a allotjament gratuït (amb els desplaçaments inclosos).
 • Si arribeu al destí final amb 3 hores de retard o més, teniu dret a una compensació econòmica d'entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol –excepte que el transportista pugui demostrar que el retard ha estat provocat per circumstàncies extraordinàries i inevitables–.
 • La compensació econòmica es pot reduir a la meitat si us ofereixen un vol alternatiu en un horari similar.
 • Quan el retard sigui superior a les 5 hores, podeu desistir del vol i recuperar l'import del bitllet.
 • Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full oficial de reclamació o reclameu a l'empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d'incidència, etc.). Si en termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

Cancel·lació

 • Si la companyia aèria cancel·la el vol, podeu escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Us han d’oferir menjar, begudes i, si calgués, sistemes de comunicació gratuïtament.
 • Si el transport alternatiu surt l'endemà o dies més tard, també teniu dret a allotjament (amb els desplaçaments inclosos).
 • També us correspon una compensació econòmica (d'entre 250 i 600€, en funció de la distància del vol), excepte que:
  • La cancel·lació sigui conseqüència de circumstàncies inevitables i imprevisibles (mal temps, per exemple).
  • Us ho comuniquin amb 2 setmanes d'antelació.
  • Accepteu un vol alternatiu en un horari similar.
 • Si la companyia aèria no respecta els vostres drets, demaneu el full oficial de reclamació en el mateix taulell o reclameu a l'empresa per algun mitjà que deixi constància (formulari web, telèfon amb número d'incidència, etc.). Si en termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum del vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).

 

Incidències amb l'equipatge

 • En cas de danys, retard en l'entrega, pèrdua o destrucció de l’equipatge facturat, abans de marxar de l’aeroport ompliu l'Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) en el taulell de la companyia per fer una exposició dels fets i identificar el vostre equipatge, de manera que se’n pugui fer el seguiment.
 • Ompliu també els fulls oficials de reclamació o bé adreceu un escrit al servei d’atenció al client (mitjançant un formulari web, correu postal..).
 • En aquests casos, la responsabilitat de la companyia queda limitada a un màxim de 1.131 DEG per passatger, aproximadament (vegeu correspondència amb l'euro en el web del Fons Monetari Internacional).
 • Pel que fa als possibles danys en l'equipatge de cabina (no facturat), la companyia només en respon quan s’hagin causat per culpa seva.
 • La manca de determinats articles en l'equipatge és difícil de demostrar i molt probablement no obtingueu cap compensació, excepte que haguéssiu fet una declaració de valor en el moment de la facturació o tingueu una assegurança que cobreixi aquestes incidències.

Denegació d’embarcament per sobrereserva (overbooking)

 • Si no teniu la targeta d'embarcament, tan aviat com arribeu a l’aeroport dirigiu-vos als taulells de facturació perquè us la lliurin. Des d’aquest moment s’entén que teniu plaça a l’avió.
 • En cas de sobrereserva, la companyia ha de buscar voluntaris que renunciïn a la seva plaça; si no ho aconsegueix, pot denegar l'embarcament.
 • Si us deneguen l'embarcament, teniu dret a:
  • Triar entre la devolució de l'import del bitllet o un transport alternatiu fins a la destinació final.
  • Menjar, begudes, sistemes de comunicació i, si fos necessari, allotjament (amb els desplaçaments inclosos), tot de forma gratuïta.
  • Una compensació econòmica en funció de la distància del vol (entre 250 i 600€). Aquest import es pot reduir a la meitat si accepteu un vol alternatiu en un horari similar.

Preguntes freqüents

Quins límits presenten els bitllets emesos amb tarifa econòmica?

En alguns vols, les companyies emeten alguns bitllets de tarifa econòmica, els quals estan sotmesos a determinades restriccions que poden consistir a: exigir a l’usuari un temps mínim d’estada en el lloc de destinació; la impossibilitat de realitzar canvis, com ara el dia i l’hora en què es vol volar; la no devolució de l’import pagat sota cap concepte, etc. Cal que l’usuari que adquireix un d’aquests bitllets s’informi prèviament dels límits que li seran aplicables.

 

Per què de vegades he de volar amb una companyia diferent d’aquella amb la qual he contractat el vol?

Aquesta circumstància és molt comuna i s’explica perquè algunes companyies tenen acords comercials amb d’altres amb la finalitat de fer un ús compartit de la seva flota d’avions. També pot passar que es tracti d’una franquícia, que la companyia no disposi d’un avió propi en el moment determinat o d’una operació amb codi compartit. Aquest últim supòsit significa que una companyia aèria anuncia i ven els serveis d’una altra companyia com si fossin propis, però el codi de l’operació és de la segona. La companyia aèria o l’agència de viatges informarà l’usuari dels detalls d’aquests vols i li indicarà quina companyia opera a cada tram de la seva ruta. Aquesta modalitat pretén optimitzar la capacitat dels avions, reduir tarifes i facilitar connexions.

 

La companyia aèria pot denegar la seva responsabilitat en cas d’endarreriment en la sortida dels vols?

L’endarreriment dels vols només allibera la companyia aèria si es produeix per causes justificades, com seria per motius meteorològics, de seguretat, atribuïbles a tercers, etc. En aquest cas, és la companyia la que ha de provar l’existència de les circumstàncies que han obligat a endarrerir el vol.

Data d'actualització:  26.02.2018