• Abans de confirmar la compra del bitllet, comproveu que totes les dades són correctes i que heu tingut accés a les condicions de contractació.
  • Arribeu a la terminal portuària amb l’antelació suficient per no tenir problemes a l’embarcament. Sobretot si heu d’embarcar el vostre vehicle.
  • En cas de cancel·lació o retard de més de 90 minuts podeu escollir entre el reembossament del preu del bitllet o la conducció fins a la destinació final, en condicions comparables, al més aviat possible.
  • En aquest darrer cas, han d’oferir-vos menjar i refrescos suficients en funció del temps d’espera i allotjament, si l’espera es perllonga fins al dia següent.
  • Si l’arribada del vaixell a la seva destinació es demora més d’una hora, teniu dret a una indemnització, que segons el retard, serà equivalent al 25% o al 50% del preu del bitllet.
  • Si el retard es deu a condicions meteorològiques extremes o a una catàstrofe natural, no teniu dret a rebre cap indemnització.
  • En cas de danys o pèrdua de l’equipatge, vehicle o altres pertinences, deguts a un accident marítim, teniu dret a rebre una indemnització. Cal que reclameu al transportista a l’hora de desembarcar, a la recollida d’equipatges o, com a molt tard en el termini de 15 dies.
  • Si patiu lesions en un accident marítim, teniu dret a rebre una indemnització del transportista o de la seva asseguradora.
  • Conserveu el vostre bitllet de viatge i els rebuts de l’equipatge per si heu de reclamar.
Data d'actualització:  24.01.2018