• Imprimeix

Tren

 • Les empreses de transport han d’exposar les tarifes i els horaris.
 • A més, han d’informar de les categories, els serveis que ofereixen, la possibilitat de cancel·lar el viatge i les penalitzacions que cal abonar en aquest cas i la disponibilitat per a persones amb mobilitat reduïda.
 • Conserveu el títol de transport fins que finalitzi el viatge per si us calgués reclamar.
 • En cas de retard, us han de mantenir informats sobre l’hora estimada de sortida i d’arribada.
 • Quan es produeix un retard superior a 60 minuts, podeu escollir entre continuar el viatge amb un transport alternatiu o bé el reemborsament del bitllet.
 • En cas que continueu el viatge, si el retard ha estat d’entre 60 i 119 minuts, us correspondrà una indemnització del 25% del preu del bitllet. A partir dels 120 minuts de retard, la compensació serà del 50%.
 • Quan el retard sigui superior a 60 minuts us han d’oferir, gratuïtament, menjar, begudes i, si cal, allotjament (amb els trasllats inclosos).
 • Si esdevé impossible continuar el trajecte, les empreses ferroviàries han d’organitzar, al més aviat possible, serveis alternatius de transport.
 • Si es cancel·la el viatge, teniu dret a la devolució de l’import que hagueu pagat. Si us n’informen 4 hores abans, tindreu dret a una indemnització del doble del cost del bitllet.
 • Pel que fa als danys o la pèrdua de l’equipatge, podeu reclamar quan aquests fets siguin imputables a l’empresa de transport ferroviari.
 • Recordeu que cap servei de Renfe (AVE, Llarga Distància, Mitjana Distància, Avant i Rodalies de Catalunya) no inclou la facturació d’equipatge, per tant, és responsabilitat exclusivament vostra vigilar-lo.
 • En cas de desavinença amb l’empresa per qualsevol problema relacionat amb el servei, demaneu el llibre de reclamacions a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu adreçar la vostra reclamació a la Junta Arbitral del Transport de Catalunya, l’organisme competent per resoldre les controvèrsies en els serveis de transport terrestre (autocar, taxi, tramvia, funicular, etc.).

 

Data d'actualització:  29.01.2018