• Imprimeix

Reparacions

  • Els tallers de reparacions de vehicles estan obligats a fer un pressupost previ, llevat que hi renuncieu per escrit. El pressupost ha de tenir una validesa mínima de 12 dies.
  • Si finalment no accepteu el pressupost, us poden cobrar per la seva elaboració, sempre que us n’haguessin informat prèviament. En aquest cas us han de retornar el vehicle en les mateixes condicions en què el vau lliurar.
  • Sempre que el vehicle resti dipositat en el taller, us han de lliurar un resguard de dipòsit –excepte que ja tingueu un pressupost acceptat i signat, que servirà com a resguard–.
  • Podeu anul·lar l’encàrrec de reparació en qualsevol moment, però haureu d’abonar el cost dels treballs realitzats fins al moment.
  • Si durant la reparació el taller detecta noves avaries o defectes amagats, us ho ha de comunicar i només pot dur a terme la reparació amb la vostra acceptació prèvia.
  • El termini de lliurament del vehicle reparat ha d'ajustar-se a la data que consti en el resguard de dipòsit. En cas que el taller no pugui complir el termini d’entrega, us ho ha de comunicar tant aviat com sigui possible.
  • Un cop reparat, és obligatori que us lliurin una factura en la qual es desglossin tots els càrrecs, les tasques realitzades, les peces o els elements que s'hagin emprat i les hores de treball.
  • Només us poden cobrar despeses en concepte d’estada si, des de l’avís del taller, trigueu més de tres dies feiners a pronunciar-vos sobre l'acceptació del pressupost o a retirar el vehicle reparat.
  • Teniu dret a la devolució de les peces substituïdes.
  • Les reparacions dels vehicles estan garantides per un termini de 3 mesos o 2.000 km. Si es tracta de vehicles industrials, la garantia de la reparació és de 15 dies o 2.000 km.

 

És obligatori que el taller em faci un pressupost previ? 

Els tallers de reparacions de vehicles estan obligats a fer un pressupost previ llevat que s’hi renunciï per escrit. 
Per tant, és aconsellable de fixar-vos que, quan deixeu el cotxe al taller i signeu un resguard de dipòsit, no signeu una renúncia al pressupost. 

 

La reparació d’un vehicle té garantia? 

Les reparacions dels vehicles estan garantides per un termini de 3 mesos o 2.000 km. 

En el cas de vehicles industrials, la garantia de la reparació és de 15 dies o 2.000 km. 

 

Em van fer un pressupost de 200 € per reparar una avaria del meu cotxe. Ho vaig trobar bé i el vaig acceptar. Ahir vaig anar a buscar el cotxe i em van dir que la factura ha pujat 100€ més perquè hi havia una altra avaria que no havien detectat. Ho haig de pagar? 

La factura sempre ha de coincidir amb el pressupost. Si en el moment d’efectuar la reparació el taller detecta que hi ha defectes amagats que no s’havien vist, té l’obligació de comunicar-ho al client i aquest haurà d’acceptar o no per escrit la seva reparació. 

Si no ens ho han comunicat, podem presentar una reclamació contra el taller. 

 

Tinc dret a les peces substituïdes? 

Sí, l’usuari sempre té dret a la devolució de les peces substituïdes. 

Data d'actualització:  24.01.2018