Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Consumir a Europa > Consumir a Europa
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Consumir a Europa

Actualitat a Europa

Una nova aplicació mòbil ofereix informació sobre les normes viàries a les carreteres de la UE Link extern

La Generalitat de Catalunya posa en marxa un servei de devolució de l'IVA per a turistes extracomunitaris

 

Consells pràctics a l'hora de viatjar o consumir a Europa

Imatge de navegaciAvís als usuaris de telefonia mòbil i Internet que viatgen a l'estranger
Imatge de navegaciLa Comissió Europea ens dóna uns consells útils per a un estiu sense problemes 
Imatge de navegaciDrets dels passatgers 

1. Lloguer de vehicles
2. Viatges combinats 
3. Zones de trànsit limitat a Itàlia
4. Sancions per excés de velocitat a les carreteres de França
5. Infraccions de trànsit i sancions a la UE
6. Els neumàtics d'hivern a Europa, Islàndia i Noruega (en anglès)

Anar a inici de pàgina

1. Lloguer de vehicles

Amb motiu d’un viatge a un altre país, sovint us podeu trobar amb la necessitat de llogar un vehicle. Haureu de signar un contracte on constin les dades de l’empresa, la identificació del client, del vehicle, el preu i les condicions del lloguer i l’assegurança.

Compareu preus i serveis, ja que, en ser lliures, varien molt d’una empresa a una altra.

Assegurança i franquícia
Generalment, l’assegurança es pot contractar de manera completa o bé amb una franquícia per un determinat import. Això vol dir que en cas que tingueu un accident, haureu de pagar qualsevol desperfecte del vehicle la reparació del qual no superi aquesta quantitat. Si es valora que el cost de la reparació és superior, anirà a càrrec de la companyia asseguradora.

Recomanacions 

Anar a inici de pàgina

2.Viatges combinats

Revisió de la Directiva sobre viatges combinats 

Les agències de viatges sovint ofereixen la contractació d’un viatge combinat que, per un preu global, combina, almenys, dos dels elements següents per a una estada mínima de 24 hores:

 • Transport en vehicle de motor
 • Allotjament
 • Altres serveis turístics que representin una part significativa del viatge combinat

Informació prèvia que us han de donar per escrit a l’hora de contractar un viatge combinat:

 • Els horaris, les escales, els enllaços i la categoria dels mitjans de transport i de l’allotjament. Les dades del representat local de l'agència organitzadora al país o als països on viatgeu, i si no n’hi ha, us han de facilitar un telèfon d'urgència per contactar amb l'agència organitzadora o amb el detallista
 • El document de les clàusules contractuals del viatge combinat
 • Us poden demanar fins a un 40% de l'import total del viatge en concepte de dipòsit, que us descompten posteriorment del pagament del preu total.

La informació escrita que us facilita una agència de viatge és vinculant; per tant, guardeu-la i porteu-la durant el viatge.
 
El contracte
Heu de signar un contracte on constin:

 • La data, l'hora i el lloc de sortida
 • Els mitjans de transport, les seves característiques i la seva categoria
 • La destinació del viatge i les dates
 • La situació de l'allotjament, la categoria i el tipus d'àpats inclosos, si s'han contractat aquests serveis
 • L'itinerari
 • Les visites i les excursions incloses
 • El preu del viatge, el calendari i les modalitats de pagament
 • Totes les clàusules que s'hagin pactat en el moment de la reserva
 • L'advertiment a l'usuari de l'obligació de comunicar al més aviat possible a l'agència de viatges els possibles incompliments que observi in situ
 • El nom i l'adreça de l'agència organitzadora i de la venedora

En els casos que la realització del viatge depengui d'una quantitat mínima de persones, la data límit de la possible rescissió del contracte.
 
Les variacions en els preus dels viatges reservats
Com a norma no es pot revisar el preu del viatge, però hi ha unes excepcions:

 • Per variacions del cost del transport i del preu dels carburants
 • Per variacions de les taxes i dels impostos relatius a determinats serveis (aterratge o de desembarcament)
 • Per variacions del tipus del canvi de moneda aplicats al viatge organitzat

En algun d'aquests tres supòsits, l'agència us ha de notificar la revisió fins a 20 dies abans de la data d'inici del viatge.

Els costos d'anul·lació Si voleu anul·lar el contracte, haureu de pagar les despeses de gestió, les d'anul·lació degudament justificades, si s'escauen, i una penalització l'import de la qual varia segons els dies que faltin per iniciar el viatge:

 • Si falten entre 10 i 15 dies, la penalització és del 5% de l'import del viatge
 • Si falten entre 3 i 10 dies, la penalització és del 15% de l'import del viatge
 • Si l'anul·lació es fa durant les 48 hores anteriors a la sortida, es perd el 25% de l'import del viatge
 • Si no us presenteu a l'hora prevista de sortida, no tindreu dret al retorn de la quantitat abonada, excepte que hi hagi acord entre les parts en un altre sentit

L’agència us ha d'informar de la possibilitat de subscriure una assegurança que cobreixi les depeses de cancel·lació si no es pot fer el viatge per causes imprevistes.

Anul·lació o modificació del viatge per part de l'agència

 • Si l'agència no us pot donar els serveis que li heu contractat per circumstàncies alienes a la seva voluntat (vagues, guerres...), s’entén que es produeix una situació de força major i que l'agència queda eximida del compliment dels acords establerts.
 • Si la impossibilitat de complir el que s'ha pactat afecta només una part dels serveis contractats, us ha d’oferir la possibilitat d'optar entre la devolució de l'import abonat o la substitució del servei per un altre de característiques similars.
 • Si els problemes sorgeixen un cop ha començat el viatge, us ha de facilitar la tornada al punt d’origen i de reintegrar les quantitats que corresponen proporcionalment als serveis no consumits.
 • L’agència també pot anul·lar un viatge que no reuneixi el nombre mínim de participants, sempre que aquesta possibilitat hagi estat prèviament anunciada i l’anul·lació es comuniqui, per escrit, dins el termini indicat en la descripció del viatge combinat. Les quantitats a compte es retornaran íntegrament.

Recomanacions finals
Informeu-vos molt bé dels requisits i característiques del viatge i del lloc on aneu (visats, passaport, clima, categories dels hotels…). Si organitzeu el vostre propi viatge, recordeu que les oficines de turisme us poden donar informació molt valuosa.

Recordeu que la publicitat és vinculant; per tant, guardeu els catàlegs i fulletons informatius juntament amb els contractes, comprovants, tiquets, factures, etc., ja que els podeu necessitar davant d’una possible reclamació.

Assegureu-vos que coneixeu els serveis que s’inclouen en el preu, com ara bitllets d’avió, taxes d’aeroport, trasllats entre aeroport i hotel, categories dels hotels, àpats, entrades a monuments, excursions facultatives, etc. Recordeu que les excursions facultatives són opcionals (les heu de pagar a banda de l’import del viatge combinat)

Llegiu detingudament les condicions especials i generals del viatge. Les generals es troben normalment a la darrera pàgina del programa.

La informació sobre la categoria dels hotels que apareix als programes de les agències de viatges té un valor relatiu, perquè la consideració d'una categoria o una altra per a un hotel varia molt segons el país.

Per a les destinacions amb característiques meteorològiques especials (temporada de pluges...), o amb situacions polítiques inestables, és recomanable que us informeu --abans de viatjar-- a l'ambaixada corresponent.

Si considereu que durant el viatge s'ha incomplert cap estipulació del contracte, teniu dret a reclamar. L'agència de viatges està obligada a tenir a disposició del client fulls de reclamació. També té una fiança que cobreix el reemborsament dels fons dipositats o la repatriació dels viatgers.

Les factures han d'indicar els conceptes, els imports i, en lloc visible, el nom i el segell de l'establiment. Demaneu-les i guardeu-les sempre, ja que són imprescindibles en cas de reclamació. També heu de guardar els bitllets.

Informeu-vos abans del viatge de si teniu cobertura sanitària al país on aneu amb l’assistència sanitària que teniu aquí (seguretat social o mútua d’assistència sanitària privada).

Si viatgeu a l’estranger, informeu-vos del telèfon i l’adreça de l’Ambaixada o Consolat del nostre país en aquell Estat, ja que en cas de problemes us poden ajudar.

Durant el viatge, porteu sempre el telèfon de l’agència de viatges, o del seu representant al país de destí.

És recomanable que en contractar el viatge amb una agència de Catalunya o Espanya, comproveu que aquesta es trobi adherida una Junta Arbitral de Consum, perquè en cas de conflicte ho pugueu resoldre de manera ràpida, senzilla i gratuïta.

Anar a inici de pàgina

3. Zones de trànsit limitat a Itàlia

Quan viatgem a Itàlia i el mitjà de transport escollit per fer-ho sigui el cotxe, hem d’informar-nos bé si les ciutats que volem visitar, permeten accedir al centre amb el cotxe o bé si el centre és zona de trànsit limitat (ZTL, zona a traffico limitato).

Aquestes zones només permeten l’entrada a vehicles autoritzats (cotxes de policia, ambulàncies, autobusos, etc.), així com als veïns que viuen al centre i que mitjançant una llicència, que té com a referència la matrícula i que es col·loca a la part frontal del cotxe, també hi poden accedir.

Les mesures per restringir el trànsit al centre de les ciutats, estan pensades per ampliar les zones per a vianants, per fer activitats comercials, per prevenir la pol·lució dels monuments dels centres històrics, entre d’altres.   

imatge corresponent a la senyal de trànsit

Les ZTL es delimiten mitjançant uns senyals de trànsit que ens avisen que entrem en una zona de trànsit restringit. Aquests senyals també diuen els horaris en què podem entrar al centre. Sovint, costa veure’ls perquè es col·loquen en alt i perquè la informació només està escrita en italià.

Quan un vehicle no autoritzat entra en una d’aquestes zones, hi ha una sèrie de càmeres de videovigilància que capturen el moment de la infracció.

Què fer en cas d’infracció
Si la policia ens ha notificat la infracció i no hem pagat la multa, pot ser que alguns mesos, o fins i tot anys, després del nostre viatge rebem a casa una notificació d’una agència de cobrament de deutes, habitualment contractada per la policia, en què ens informen de la infracció comesa i els diners que s’han d’abonar.

Cal saber que si ens notifiquen la multa un cop hagi passat el termini de 360 dies des que vam cometre la infracció, quedem emparats pel Codi de Circulació italià (article 201) i no tenim l’obligació de pagar, tot i que hem d’enviar un recurs, els models del qual només estan en italià, per correu certificat i en el termini de 60 dies des de la recepció de la notificació.

Recomanacions

 • Abans de viatjar amb el cotxe, informeu-vos bé si la ciutat que voleu visitar té zones de trànsit limitat i quins en són els horaris.
 • Si l’accés al centre és limitat, aparqueu el cotxe fora del centre, i arribeu a les zones d’interès a peu o bé amb transport públic.
 • Per estar ben segurs d’on comença i on acaba la ZTL, demaneu un plànol de la ciutat a les oficines de turisme, perquè aquesta zona sol estar marcada en un color diferent.
 • Si l’hotel on teniu la reserva està dins d’aquesta zona, contacteu-hi, perquè, sovint, amb el número de matrícula es dóna un permís especial per entrar el vehicle a la zona, per poder aparcar el cotxe a l’aparcament de l’hotel o bé a l’aparcament amb què l’hotel tingui un conveni.
 • Algunes ciutats amb ZTL al centre són: Roma, Milà, Palerm, Nàpols, Florència, Torí, Bari, Bolonya, Venècia, Mòdena, Gènova, Pisa, Parma, Verona, Reggio Calàbria, Bolzano, Cagliari, Sesto Fiorentino, Siena, Messina, Novara, Pàdova, Trieste, Luca, Rimini, Pordenone, Brescia, Asti, Ferrara, Pescara, Reggio Emilia, Alessandria, Ap Viterbo, Forli, Perugia, Assisi, Gaeta, Siena.

Per a més informació podeu consultar el web de l’ENIT (Agència Nacional Italiana del Turisme: http://www.italiaturismo.es/ i http://www.italiantourism.com/

Anar a inici de pàgina

5. Infraccions de trànsit i sancions a la UE

Des del 7 de novembre de 2013, tots els automobilistes que circulin amb un vehicle matriculat a la UE, podran ser objecte de sancions de trànsit.

L’entrada en vigor de la Directiva 2011/82/UE ha possibilitat la implementació d’un sistema d’intercanvi d’informació sobre infraccions en matèria de seguretat viària. Les autoritats de trànsit d’un estat membre (a excepció del Regne Unit, Irlanda i Dinamarca), que constatin infraccions del codi de circulació en el seu territori, podran exigir a les autoritats de l’estat membre al qual pertanyi la matrícula del vehicle de l’infractor, que en transmetin les dades d’identificació, a través d’una plataforma electrònica. L’avís de notificació d’infracció haurà de fer-se en la llengua que figuri en els documents de matriculació i haurà d’esmentar obligatòriament la naturalesa, el lloc, la data i l'hora de la infracció, així com les disposicions legals vulnerades.

Les principals infraccions referides són l’excés de velocitat, no dur el cinturó de seguretat cordat, saltar-se un semàfor en vermell, conduir en estat d’embriaguesa o sota la influència de drogues, no dur casc quan sigui preceptiu, circular per un vial prohibit o fer servir el telèfon mòbil o qualsevol altre equip de comunicació mentre es condueix.

Per conèixer les principals normes de circulació a la UE, Islàndia i Noruega, pitgeu aquí.

 

© 2011 Agència Catalana del Consum