Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Consumir a Europa > Política europea de consum
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Política europea de consum

La política dels consumidors és un element essencial per aconseguir l’objectiu estratègic de la Comissió Europea de millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans de la UE. L’execució d’aquesta política requereix desenvolupar accions legislatives i d’altres tipus, per tal de promoure els interessos, la salut i la seguretat dels consumidors en el mercat interior, per assegurar que es tinguin en compte les exigències dels consumidors en totes les polítiques de la UE i per complementar les polítiques dels estats membres en aquest àmbit. En aquest context, la Comissió Europea promou les organitzacions de consumidors i tracta de reforçar el paper de llurs representants en els processos decisoris. En l'àmbit internacional, la Comissió intenta assegurar que els països de propera adhesió i els països candidats apliquin correctament els mateixos alts nivells de protecció i de seguretat dels consumidors que existeixen en la Unió Europea. La Comissió garanteix també la promoció de la política dels consumidors i fomenta l’adopció de normes rigoroses en matèria de seguretat en els fòrums internacionals i en llurs relacions amb països tercers.

 
 1. Estratègies de consum i programes de treball comunitaris
 2. Pràctiques comercials deslleials
 3. Quadre d'indicadors dels mercats de consum
 4. Accions de cessació
 5. Perjudicis dels consumidors
 6. Pràctiques comercials enganyoses: les guies o directoris d'empreses
 7. Sweep Day - Acció de supervisió de la Comissió Europea i dels Estats membres
 8. Convocatòries europees
 9. Eurobaròmetres
 10. Publicacions, informes, estudis i estadístiques de consum
 11. Mesures de la Comissió Europea per millorar i enfortir la Política Europea de Consum
 12. Cooperació en la protecció dels consumidors
 
 1. Estratègies de consum i programes de treball comunitaris

  Programa plurianual de Consum 2014-20: Reglament (UE) núm. 254/2014 de 26 de febrer de 2014 Link extern

  Programa financer de consumidors (en anglès) Link extern

   
 2. Pràctiques comercials deslleials

  La Comissió Europea crea una pàgina web sobre pràctiques comercials deslleials

  La Comissió Europea va inaugurar el 7 de novembre una pàgina web que ofereix ajuda i consell als consumidors de totes les edats que hagin estat enganyats o estafats per comerciants de fiabilitat dubtosa o bé que vulguin informació sobre els fraus de què han d'estar alerta. La idea és impulsar la confiança dels consumidors, proporcionar-los informació clara sobre els seus drets i sobre els organismes on poden anar a buscar ajuda, si mai es troben afectats per un cas d'estafa.

  La web conté exemples de pràctiques deslleials habituals que han estat prohibides per la Directiva de pràctiques comercials deslleials (UCP). A més, conté una Llista Negra amb les pràctiques que són clarament il·legals i perjudicials per als consumidors. Alguns dels exemples més comuns d'aquest tipus de pràctiques són:

  • Publicitat esquer: Induir els consumidors a comprar un producte de preu baix sense tenir-ne en estoc.
  • Ofertes "gratuïtes" falses: Oferir productes "gratuïts", "sense cost", etc., que en realitat s'han de pagar.
  • Ofertes limitades: Informar falsament que un producte només estarà disponible per un període de temps limitat.

  A més, d'obtenir informació pràctica sobre els seus casos, els visitants de la web poden posar a prova el seu coneixement sobre què és una pràctica legítima i què no ho és, o veure vídeos sobre fraus habituals. La web està disponible en 22 llengües oficials a la UE.

  Orientacions de la Comissió Europea sobre la Directiva de pràctiques comercials deslleials

  Es tracta d'un document de treball dels serveis de la Comissió, sense cap valor legal ni vinculant i no exhaustiu. En cas de conflicte la competència interpretativa sobre la Directiva recau en el Tribunal de Justícia de la UE.

  El document vol orientar sobre els conceptes clau i disposicions més problemàtiques de la Directiva, per això inclou exemples pràctics sobre aquest tema.

  La guia es basa en el resultat de la cooperació entre Estats membres i parts interessades, duta a terme pels serveis de la Comissió en els anys següents a l’adopció de la Directiva. Es tracta d’un document viu, disponible en línia i que s’anirà actualitzant a través del coneixement de l’augment de pràctiques comercials deslleials. Arran de les pràctiques d’un grup de treball i de diverses consultes, s’ha arribat a aquest document de treball enfocat a un nombre de temes destacats per les autoritats nacionals i les parts implicades. Aquestes orientacions aniran evolucionant, conforme les informacions dels organismes executors nacionals, el naixement de noves pràctiques o qüestions addicionals i el desenvolupament de casos legals nacionals i europeus. A més a més, constitueixen un suport per a l’Informe final sobre l’aplicació de la Directiva, que la Comissió ha de sotmetre al Parlament Europeu i al Consell en juny de 2011.

   
 3. Quadre d'indicadors dels mercats de consum

  El quadre d'indicadors identifica aquelles parts del mercat interior que no funcionen bé per als consumidors.

  En la primera part del quadre d'indicadors se supervisa el rendiment dels mercats en l'economia a partir de cinc indicadors clau: reclamacions, preus, satisfacció, canvis de proveïdor i seguretat, els quals contribueixen a determinar els mercats de consumidors amb risc de disfunció.

  En la segona part del quadre, es presenten els indicadors a partir dels quals s'efectua el seguiment dels avanços en la integració del mercat minorista.

  La tercera part exposa dades comparatives sobre les polítiques nacionals en matèria de consum.

  Més informació (en anglès) Link extern

  1a Edició – any 2008 Link extern
  2a Edició – any 2009 Link extern
  3a Edició – any 2009 (en anglès) Link extern
  4a Edició – tardor 2010 Link extern
  5a Edició – primavera 2011 (en anglès) Link extern
  6a Edició – octubre 2011 (en anglès)  Link extern
  7a Edició – primavera 2012 Link extern>
  8a Edició – tardor 2012 Link extern
  9a Edició – estiu 2013 Link extern
  10a Edició – estiu 2014 Link extern

  Informe especial sobre comerç electrònic transfronterer a la Unió Europea (anglès), que analitza les principals tendències, oportunitats i punts febles del comerç electrònic per als consumidors europeus.


  Informe del seguiment del Grup de Treball de la Comissió Europea sobre el mercat de serveis financers per al consumidor (setembre de 2009)

  El quadre d'indicadors dels mercats de consum és el principal instrument de seguiment del mercat per a la política de consum. Després de la publicació del primer Quadre el 2008, que identificava la venda de serveis financers com a un sector que requeria un seguiment, la Comissió ha seleccionat quatre àrees que presenten problemes per a les persones consumidores i que impedeixen el bon funcionament del mercat de serveis financers a la UE.

  El nou document de treball de la Comissió analitza els temes destacats dels serveis financers:
  1) La informació pre-contractual 
  2) L'assessorament en productes bancaris
  3) Nivell i transparència dels preus i comissions bancàries
  4) Canvi de comptes bancaris
  També aporta comparatives sobre productes i derivats bancaris així com les comissions arreu de la UE i propostes de millora, a més de Directives que protegeixen als consumidors en l'àmbit bancari.

  Documentació relacionada:

  1) Informe del seguiment del Grup de Treball (en anglès)
  2) Directiva 2005 / 29/ CE sobre Prácticas Comerciales desleales (en castellà)
  3) Directive 2008/48/EC on Credit Agreements for Consumers (en anglès)

  Per a més informació:
  EUROPA Consumer Affairs (en anglès)
  http://ec.europa.eu/consumers/strategy/cons_satisfaction _en.htm

  Informes sobre satisfacció de les persones consumidores

  La qualitat dels serveis i la confiança en el mercat és el que compta per a les persones consumidores

  La Direcció General de Salut i Consum de la Comissió Europea ha publicat uns informes sobre la satisfacció de les persones consumidores, els quals cobreixen 8 mercats diferents i 27 Estats membres. Els informes ofereixen una gran quantitat d'informació detallada, de valor i d'interès per als polítics de la UE, les organitzacions d'empresaris i les associacions de persones consumidores, així com per a les mateixes persones consumidores. Els informes dels països comparen directament els resultats nacionals amb la mitjana de la UE, mentre que l'informe final i els informes sobre 8 productes del mercat fan una anàlisi més profunda de les àrees de política més importants per millorar la satisfacció de les persones consumidores.

  L'informe final inclou els resultats més importants en l'àmbit europeu. A l'informe sobre 8 productes del mercat es troben diferències importants entre els països (p.e.: les diferències pel que fa a la satisfacció en l'elecció disponible de productes respectuosos amb el medi ambient varien del 30% al 79% de persones consumidores satisfetes al mercat per al mercat de la fruita i la verdura fresca. Els 8 mercats són: fruita i verdures, begudes no alcohòliques, carn, TIC, electrodomèstics, productes per al temps de lleure, roba i sabates, i vehicles nous. Es poden observar variacions entre mercats als països i es poden establir tendències per a qualsevol país a través d'aquests mercats (p.e.: facilitat a l'hora de comparar preus i qualitat, hores d'obertura, capacitat d'escollir productes respectuosos amb el medi ambient, etc.).

  En general les persones consumidores europees estan satisfetes amb l'actuació dels seus mercats, malgrat això, no estan tan satisfetes pel que fa a la relació qualitat-preu. Tendeixen a donar més importància al servei que al preu. Segons els resultats del model de satisfacció, es pot dir que els principals indicadors als mercats europeus estudiats són la qualitat del servei i la confiança en els comerciants. Les principals àrees en què una millora pot tenir uns efectes més importants sobre la satisfacció estan relacionades amb aspectes de protecció a les persones consumidores (publicitat, protecció de la privacitat, condicions contractuals clares i justes, etc.), així com la qualitat del servei, principalment les habilitats i la professionalitat del personal, i lliuraments puntuals i correctes.

  Els resultats de l'informe s'introduiran en futurs estudis de la Comissió.

  Per a més informació (en anglès):

  Informe sobre el comerç electrònic transfronterer a la UE - març de 2009-

   

  La Comissió Europea , a través de la Direcció General de Salut i de Consum, ha editat un 
 4. Accions de cessació

  Primer informe de la Comissió Europea sobre l'impacte de la Directiva 98/27/CE, relativa a les accions de cessació en matèria de protecció dels interessos dels consumidors

  L'acció de cessació és una ordre judicial o administrativa que requereix dels professionals que aturin llurs pràctiques il·lícites. La Directiva 98/27/CE ha estat implementada en els estats membres d'acord amb un esquema que permet a les organitzacions de consumidors i a les autoritats públiques de consum obtenir una decisió judicial que aturi els incompliments de les normes de protecció dels consumidors, fins i tot aquells esdevinguts en altres estats membres. Entre aquestes infraccions trobem la publicitat de les loteries fraudulentes o les clàusules abusives en els contractes de les persones consumidores.

  L'informe es basa en dos eixos:

  • Descriu com s'ha incorporat la Directiva als ordenaments jurídics dels estats membres.
  • Subratlla les dificultats (per exemple el cost i la complexitat de les accions judicials) vinculades a l'acció de cessació, particularment en els casos transfronterers.

  Finalment, l'informe conclou que la nova xarxa executiva de consum establerta per la CPR (Consumer Protection Regulation) i les normes sobre la llei aplicable a les obligacions no contractuals, haurien d'ajudar -almenys parcialment- a vèncer les dificultats esmentades. En aquest sentit, la Comissió no proposarà cap canvi en la Directiva i en continuarà fent el seguiment de l'aplicació.

  L'informe complet (en castellà)

  Més informació (en anglès)

   
 5. Perjudicis dels consumidors

  Acabar amb els perjudicis dels consumidors és un dels objectius principals de tota bona política en l'àmbit de protecció dels consumidors. La DG SANCO ha dut a terme un estudi per analitzar i calcular els perjudicis dels consumidors (en anglès). La metodologia desenvolupada permetrà identificar en quin àmbit els consumidors pateixen perjudicis i calcular l'impacte de les iniciatives polítiques pel que fa al perjudici dels consumidors. D'aquesta manera la metodologia ajudarà a implementar un règim polític que promogui els interessos dels consumidors de manera efectiva.

  Manual per avaluar els perjudicis de les persones consumidores (en anglès)

   
 6. Pràctiques comercials enganyoses: les guies o directoris d'empreses

  El Parlament Europeu ha publicat l'informe Pràctiques enganyoses de les guies d'empreses en el context de la legislació adreçada a la protecció dels consumidors i de les petites empreses, en el mercat interior actual i futur" (en anglès). L'informe, elaborat per l'empresa CIVIC CONSULTING, ha comptat amb la participació de l'Agència Catalana del Consum.

  L'estudi proporciona una visió general sobre l'abast del problema de les guies o directoris d'empreses, coneguts per aplicar pràctiques enganyoses. Es descriuen mesures judicials i extrajudicials preses per les empreses afectades, i es debaten iniciatives dels Estats membres adreçades a regular aquestes pràctiques. L'estudi fins i tot presenta una visió del marc legal comunitari actual i de com s'implementa en l'àmbit nacional.

  Per últim, presenta conclusions generals i debat les opcions per a una acció comunitària. L'anàlisi d'aquest estudi s'ha basat en diverses fonts. Els participants i les autoritats competents implicades durant el procés d'anàlisi de dades han participat en entrevistes i enquestes. S'han aportat diversos casos pràctics a l'informe per tal de documentar les resolucions judicials i les accions iniciades contra les "guies d'empreses" conegudes per aplicar pràctiques enganyoses. S'ha efectuat una anàlisi legal detallada en tres Estats membres (Àustria, Països Baixos i Espanya). L'informe de camp examina la transposició de la Directiva sobre pràctiques comercials deslleials en les legislations nacionals, i els possibles buits legals resultants, així com les mesures judicials i d'altres tipus endegades en els respectius Estats membres.

  Resolució del Parlament Europeu, de 16 de novembre de 2008, sobre l'informe relatiu a les pràctiques enganyoses d'empreses dedicades a l'elaboració de directoris.

   
 7. Sweep Day - Acció de supervisió de la Comissió Europea i dels Estats membres


  Els sweeps o rastrejos són accions coordinades per la Comissió Europea i executades de forma simultània per les autoritats nacionals de consum dels Estats membres, Noruega i Islàndia. En una setmana a l’any, aquestes autoritats supervisen centenars de llocs web de determinats sectors (venda en línia de bitllets de transport aeri, de telefonia mòbil, productes electrònics i entrades per esdeveniments culturals i esportius), per veure si es vulneren els drets de les persones consumidores. Quan es detecta un web on no s’acompleix amb la normativa comunitària de consum, se li demana al responsable comercial una acció correctiva. Aquells que no subsanen l’incompliment, poden ser objecte de sanció o de tancament del lloc web.

  Més informació (en anglès)

  2010 - Rastreig sobre establiments de venda d'entrades per a esdeveniments esportius o culturals a través d'Internet (en anglès)

  Resultats del rastreig: incompliment de les normes d’informació sobre els preus i sobre els comerciants i presència de clàusules abusives.

  La Comissió ha presentat el 16 de setembre de 2010 els primers resultats del rastreig fet sobre 414 webs de venda en línia d’entrades per a esdeveniments culturals i esportius, després que els Centres Europeus del Consumidor haguessin  alertat del creixent nombre de reclamacions en aquest sector.  Els treballs han implicat una reserva de 247 webs – el 59% del total examinat- per a una investigació posterior més detinguda, respecte al grau de compliment de les normes comunitàries de protecció de les persones consumidores. Els principals problemes localitzats són relatius a manca d’informació, informació enganyosa sobre els preus, clàusules abusives i manca de detalls sobre el comerciant.

  2010 - Rastreig sobre electrodomèstics (en anglès)
  2009 - Rastreig sobre telefonia mòbil (en anglès)
  2007 - Rastreig de companyies aèries (en anglès)


   
 8. Convocatòries europees
  • Principals licitacions, projectes, contractes públics i altres informacions públiques d’interès de les institucions comunitàries sobre temes relacionats amb el consum.

  Títol i descripció

  Referència

  Data límit 

   Enllaç a la licitació

  Convocatòria de propostes 2010 per a contribucions financeres al funcionament d'organitzacions europees que representin els interessos de les persones consumidores en el desenvolupament de normes per a productes i serveis d'àmbit comunitari

   2010/C 191/07

  2014 

  Concocatòria

  • Principals consultes públiques de consum, dirigides a la ciutadania europea i a les parts interesades:

  El 26 de novembre la Comissió Europea va llançar la consulta pública sobre la revisió de la normativa actual pel que fa als viatges combinats, que data del 1990. La Comissió estudiarà la possibilitat d'ampliar les normes de protecció al consumidor als productes de viatge que s'ofereixen avui en dia al mercat. L'augment de transportistes que operen per Internet i l'augment de transportistes de baix cost ha revolucionat la manera com les persones consumidores organitzen les seves vacances. El 23% de persones consumidores de la UE (i més del 40% a països com Irlanda o Suècia) es preparen els seus propis "viatges combinats dinàmics". Sovint no queda clar si aquests turistes estan protegits per la normativa actual de la UE de protecció a les persones consumidores.

  Títol i descripció

  Data límit 

  Enllaç a la consulta

  Més informació

  Respostes

  Informes

  Consulta pública sobre l'Informe de la Ciutadania de la UE 2013: "Ciutadans de la UE - Els vostres drets, el vostre futur" 09.09.2012 Consulta (en anglès)      

  Llibre Verd de la Comissió sobre opcions per avançar cap a un Dret contractual europeu per a les persones consumidors i les empreses

  31.01.2011

  Consulta (en anglès)

  Qüestionari

     

   

  Consulta pública sobre la revisió de la Directiva sobre viatges combinats

   

  07.02.2010

  Consulta
  (en anglès)

  Nota de premsa (en castellà)

  Fets i xifres clau (en castellà)

   Respostes

   Primeres observacions de la Comissió Europea

  Opinió del Grup Europeu Consultiu sobre Consum (en anglès)

  Consulta pública sobre el desenvolupament d'una metodologia harmonitzada per a la classificació i informació de preguntes i reclamacions dels consumidors europeus

  05.10.2009

  Consulta
  (en anglès)


  Nota de premsa (en castellà)

  Informe previ grup de treball
  (en anglès)

  Qüestionari
  (en anglès)

  Enviament de contribució

   

  Explotació de les dades de les reclamacions de consum a la UE per accelerar la política de resposta a les febleses del mercat

  Llibre verd sobre el recurs col·lectiu dels consumidors

   

  01.03.2009 

  Consulta
  (en castellà)

   

  Text (en anglès) - Grup Consultiu Europeu dels Consumidors

  Document amb el resum dels comentaris escrits i enviats sobre la proposta de Llibre Verd, agost de 2009
  (en anglès)


  Resum dels comentaris de l'audiència sobre la proposta de Llibre Verd realitzada el 29 de maig de 2009
  (en anglès)


  Actualitzacions i propostes enviades d'organismes de tota Europa
  (en anglès)

   

  Consulta pública sobre el desenvolupament d'una metodologia harmonitzada per classificar i gestionar les reclamacions dels consumidors a la UE

  10.10.2008


   

   

  Text (en anglès)

  Text (en català)


   
 9. Eurobaròmetres

  Març 2010

  Actituds sobre les vendes transfrontereres i la protecció a les persones consumidores (en anglès)

  Novembre 2009

  Actituds dels professionals pel que fa a l'execució normativa i la reparació en el mercat interior (en anglès)

   
 10. Publicacions, informes, estudis i estadístiques de consum

  Estudi de la Xarxa de Centres Europeus del Consumidor:

  Mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes a Europa: reflexions pràctiques sobre la necessitat i disponibilitat d'aquests mecanismes (en anglès), desembre 2009

  Nova edició de l'Informe "Consumidors a Europa - 2009"
  La Direcció General de Salut i Consum de la Unió Europea ha publicat l'edició 2009 de l'Informe "Consumidors a Europa 2009" . Aquest informe manté l'objectiu d'establir als consumidors europeus com a un dels eixos bàsics per a l'estratègia de reforç i millora del Mercat Interior de la Unió Europea.

  L'Informe aporta dades generals sobre consumidors i tendències de consum a nivell de la Unió Europea i també de més específiques sobre diferents segments de mercats i les tendències de consum per als mateixos. A tall d'exemple, alguns dels mercats estudiats són: alimentació i begudes, tabac, roba i calçat, electricitat, carburants, equipaments per a la llar i mobiliari, salut, transport i comunicacions, oci i lleure, educació, hotels i serveis de càtering i d'altres sectors més heterogenis com són els de les cures personals i de bellesa. Per a cadascun d'aquests sectors, les dades que s'ofereixen sempre estan relacionades amb temes de consum i en concret amb l'accessibilitat als productes i serveis, selecció, preus, satisfacció i qualitat i seguretat.

   La publicació és un esforç en comú entre la Direcció General de Salut i Consum de la Comissió Europea i l'Eurostat, oficina d'estadístiques de la Comissió.

  Informe sobre el comerç electrònic transfronterer a la UE
  Informe de la Comissió Europea de febrer de 2009 relatiu a les principals tendències, problemàtiques i oportunitats del comerç electrònic transfronterer a la Unió Europea. (Informe en anglès).  

  Publicació de l'Estudi "Consumer Redress in the European Union: Consumer experiences, perceptions and choices", 2009

  La Comissió Europea i l'Eurobaròmetre han publicat l'estudi dirigit per part de l'empresa TNSqual+ sobre Recursos dels consumidors entre grups determinats de consumidors dels 27 països de la UE. Aquest estudi forma part del contracte marc qualitatiu del Eurobaròmetre.  Els objectius d'aquesta recerca han estat:
  1) Una aproximació a l'experiència dels consumidors en referència als mecanismes de recursos; 
  2) Explorar els nivells de coneixement dels consumidors sobre els mecanismes de recursos i la probabilitat de que en puguin fer servir algun;
  3) Investigar les barreres amb que es troben els consumidors en el moment de fer servir els mecanismes de recursos col.lectius, tant dins del seu país com a nivell transfronterer a la UE.

  Consumer Redress in the European Union: Consumer experiences, perceptions and choices 2009 (en anglès)

  Informe final sobre l'ús dels sistemes ADR a la UE

  Protecció de les persones consumidores en els casos de fallida de les companyies aèries

  Resolució del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2009, sobre la compensació destinada a les persones passatgeres en cas de fallida d'una companyia aèria.

   
 11. Mesures de la Comissió Europea per millorar i enfortir la Política Europea de Consum

   

  L'Agenda del Consumidor Europeu

  L'Agenda del Consumidor Europeu presenta mesures per contribuir a assolir els objectius de l'estratègia de creixement de la UE, Europa 2020.  Aquests objectius principals, dirigits a augmentar la confiança dels consumidors, són:

  - Reforçar la seguretat dels consumidors en les mercaderies, els serveis i l'alimentació
  - Incrementar la informació, tenint en compte la creixent complexitat dels mercats
  - Intensificar el control de l'execució i les vies de recurs
  - Adequar els drets i les polítiques dels consumidors als canvis de la societat i l'economia

  L'Agenda defensa els interessos dels consumidors en els sectors econòmics identificats entre els més problemàtics: els aliments, l'energia, les finances, el transport i el digital.

  Comunicat de premsa


  Llibre verd sobre el Dret contractual a la UE

  L'1 de juliol de 2010, la Comissió Europea va adoptar el Llibre verd sobre el Dret contractual. El document inclou propostes per millorar la coherència del Dret contractual, introduir més seguretat jurídica per a les empreses i les persones consumidores i simplificar les normes per a les persones consumidores.

  A més, el Llibre verd obre una consulta que romandrà oberta fins al 31 de gener de 2011. Sobre la base de les contribucions rebudes, la Comissió Europea presentarà, abans de 2012, les seves propostes.

  Més informació

  Dret Contractual a la UE: intent d’estimular els intercanvis transfronterers i enfortir els drets de les persones consumidores

  La Comissió Europea va convocar divendres 21 de maig de 2010 un grup d’experts per debatre sobre la millora del dret dels contractes a la UE.

  La Comissió ha  previst obrir aquest estiu una consulta pública, fins al mes de gener 2011, per millorar la coherència de les legislacions sobre contractes. Una de les propostes previstes és crear un dret europeu contractual propi, opcional o facultatiu (anomenat el “28è sistema”).  Així, per exemple, una persona consumidora resident a Polònia que compri a Internet, podria clicar sobre un “botó blau” en el propi web i triar l’instrument de dret europeu dels contractes, la qual cosa li garantiria un grau elevat de protecció.

  El 26 d’abril de 2010, mitjançant la Decisió 2010/233/UE, la Comissió va formar un grup d’experts per a un marc comú de referència en l’àmbit del dret contractual europeu, el qual es reunirà un cop al mes fins al maig de 2011 i que agrupa juristes del món acadèmic, advocats, notaris i representants de les persones consumidores i de les empreses. Els especialistes en dret, els treballs dels quals s’han finançat pel VIè programa de recerca de la UE, han estudiat a fons el complex tema del dret privat; els seus treballs han assolit un projecte de marc comú de referència. El nou grup elaborarà un document d’ús fàcil i redacció senzilla. El text repassarà les diferents fases d’un contracte, des de les obligacions precontractuals fins a les conseqüències de la rescissió, passant per la formació dels contractes i les vies de recurs en cas de ruptura de contracte. La DG de Justícia, Llibertat i Seguretat de la Comissió ha presidit la primera reunió sobre temes concrets vinculats a la definició de contracte, la seva interpretació i la seva formació. El Parlament Europeu i el Consell participen com a observadors en les reunions.

  El passat 19 de maig la Comissió va presentar una agenda digital en què remarca les possibilitats que el Dret contractual europeu ofereix per tal de complementar al Mercat Únic digital per a persones consumidores i empreses.

  La Comissió Europea llança un paquet de mesures per millorar l'acompliment de la normativa de consum a Europa

  Davant l'emergència i l'expansió del comerç electrònic i l'ampliació del Mercat Interior de la Unió Europea, a més de la globalització creixent en l'intercanvi de béns i de serveis, la Comissió Europea va llançar el dia 3 de juliol de 2009 un paquet de mesures específiques per tal de millorar l'aplicabilitat de la normativa de consum a la UE i enfortir també les estratègies previstes en la Política de Consum de la Unió Europea.

  Aquestes mesures inclouen una millora del paper de la Comissió Europea en la promoció de l'execució efectiva d'accions transfrontereres i l'intercanvi de dades i coneixements entre les autoritats de consum pertanyents als diferents Estats membres de la Unió.

  Les mesures estan compreses en els documents següents:

  • Una comunicació en què apareixen les principals àrees d'actuació prioritària, com són: la millora i l'enfortiment de la cooperació i dels sistemes de vigilància conjunta, la millora de la transparència de la vigilància del mercat, treballar en la millora de l'harmonització de les interpretacions legals per part dels diferents Estats Membres i el seu desenvolupament, millorar l'harmonització del mercat i treballar en l'àmbit de la cooperació internacional amb les autoritats de països tercers com ara els EUA i la Xina;
  • Un informe de caràcter bianual sobre els primers dos anys de treballs de la Xarxa CPC (Protection Regulation Cooperation) - CPC Network. Més informació sobre aquest informe i valoracions al punt 11 d'aquesta pàgina sobre Cooperació en la Protecció dels Consumidors 

  El paquet de mesures aprovades ha d'establir també les bases per obrir un debat seriós i profund entre la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els Estats membres en relació a l'estratègia de la política de consum dins de la Unió Europea. Alhora, la Comissió millorarà els treballs de la xarxa CPC mitjançant l'execució de més accions conjuntes, l'execució d'un Pla d'actuació amb caràcter anual i la creació de temes específics relacionats amb tots els àmbits de consum. 

  El creixement de la globalització, l'expansió del comerç electrònic i l'ampliació del Mercat Interior no poden frenar les autoritats de consum i les persones consumidores, que es poden trobar limitades per fronteres legals en l'excercici dels seus drets com a consumidors i l'plicació de polítiques com a autoritats de consum.

  Presentada l'actualització de l'eina GPSD Business Application

  El passat dia tres de juliol, la Direcció General de Salut i Protecció dels Consumidros de la Comissió Europea va presentar una versió actualitzada de l'eina GPSD Business Application a la European Business Leaders Convention realitzada a Helsinky. La GPSD és una plataforma on-line adreçada a productors i distribuïdors que desitgin notificar a les autoritats de la Unió tots aquells productes que estiguin al mercat europeu i que siguin perillosos.

  L'aplicatiu presentat estalvia temps donat que permet fer una notificació i informar-ne els Estats involucrats al mateix temps. Aquesta eina permet unificar tot el procediment de notificació sense haver d'utilitzar altres tipus de mitjans de comunicació més tradicionals com ara el fax o correus electrònics.

  Per a més informació:

  Manual GPSD (en anglès)
  Nota de premsa (en anglès)
  MEMO GPSD (en anglès)

   

   
 12. Cooperació en la protecció dels consumidors

   

  Explotació de les dades de les reclamacions de consum a la UE per accelerar la política de resposta a les febleses dels mercats

  La Comissió Europea ha adoptat una Recomanació que introdueix un mètode a tota la UE per classificar i i presentar les reclamacions de les persones consumidores que han d'utilitzar els òrgans de reclamació sobre una base voluntària.

  S'espera d'aquest mètode que aporti dades de reclamacions similars per tal d'oferir evidències crucials respecte a quines parts del mercat interior són objecte de més insatisfacció de les persones consumidores a la UE. Això, al seu torn, permetrà una resposta política més ràpida i millor dirigida, tant en l'àmbit nacional com comunitari. Les queixes de les persones consumidores són un indicador clau de la salut del mercat. Hi ha més de 700 organismes que tramiten reclamacions de consum a Europa, però utilitzen classificacions diferents. Com a resultat, la comparació i l'anàlisi general no són possibles, fins i tot en l'àmbit nacional. Per facilitar l'adopció del mètode, la Comissió prestarà assistència tècnica i un programari lliure.

  Nota de premsa (en anglès)
  Conferència d'experts en reclamacions de consum - 27 de maig de 2010 (en anglès)

  Més informació (en anglès)

   

  Reglament CPC

  S'ha publicat el 1er Informe bianual de la Comissió Europea (en castellà) sobre l'aplicació del Reglament (CE) núm. 2006/2004 de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperació entre les autoritats nacionals encarregades de l'aplicació de la legislació de consumidors, Reglament CPC.

  Dos anys i mig desprès de la seva entrada en vigor, cal recordar que aquest Reglament, estableix una xarxa comunitària d'autoritats públiques competents en l'aplicació de la legislació sobre consumidors, harmonitza en part llurs competències en la investigació i aplicació de la normativa i defineix els sistemes per intercanviar informació i/o accions d'aplicació contra les infraccions transfrontereres.
  És requisit de la xarxa CPC que els Estats membres designin les autoritats públiques encarregades d'aplicar la legislació i una oficina d'enllaç única que coordini l'aplicació del propi reglament CPC a nivell nacional, així com que garanteixin que les autoritats designades tinguin competències mínimes d'investigació i aplicació de la legislació i recursos adequats, aspecte aquest darrer difícil d'avaluar per la Comissió, ateses les diferents capacitats administratives dels Estats membres.

  A més de la Comissió hi ha un Comité, integrat per representants dels Estats membres - i en el qual hi participen membres de l'Agència Catalana del Consum com a representant de les Comunitats Autònomes-i presidit per la Comissió.

  Com ha funcionat durant aquest període la xarxa CPC?

  La major part dels casos són sol.licituds d'informació, seguides de requeriments d'aplicació per afrontar infraccions normatives. S'ha creat un aplicatiu informàtic, el SCPC, objecte d'estudi de millora, que possibilita l'intercanvi d'informació i de cooperació. La majoria d'infraccions detectades ho són en relació a la publicitat enganyosa i també a pràctiques comercials en línia.

  Paral.lelament, la xarxa CPC ha realitzat 2 accions de control o vigilància d'aplicació de la legislació, sobre webs de venda de bitllets d'avió (2007) i de venda de politons per a telèfons mòbils (2008) també a internet.

  Punts febles de la xarxa CPC

  1) Un terç de les autoritats amb permís d'accés no utilitzen l'aplicatiu informàtic SCPC.
  2) Els terminis reals de tancament de les sol.licituds o casos s'està dilatant en el temps.
  3) A banda d'altres factors, cal cercar una interpretació homogènia en aspectes essencials com la 
      interpretació de la normativa comunitària de protecció de les persones consumidores, la noció
      d'interessos col.lectius, etc.
  4) La xarxa CPC s'ha de posar de relleu d'una forma més evident i visible per a tothom.

  Valoració final

  Ja es pot parlar de resultats tangibles del treball de la xarxa CPC; però s'han de millorar i superar els punts febles, fins i tot reservant a la Comissió la possibilitat d'incoar expedients d'infracció contra els Estats que incompleixin llurs obligacions segons el Reglament CPC. Durant el 2010 es revisaran les normes de desenvolupament. Se seguiran aprovant Plans anuals d'aplicació de la legislació, "escombrades" o accions de vigilància del mercat i es definiran sistemes que pontencïin el coneixement i percepció de la xarxa CPC a la UE.


   

   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum