Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai de Consumidors/es > Us informem > Clàusules terra
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Clàusules terra

 
 1. Què és una clàusula terra?
 2. Com puc saber si tinc una clàusula terra en la meva hipoteca?
 3. És abusiva la clàusula terra?
 4. Existeix algun procediment extrajudicial per recuperar els diners de les clàusules terra?
 5. Aquest procediment alternatiu és compatible amb la via judicial?
 6. Com he de reclamar, d’acord amb aquest procediment?
 7. L’entitat bancària m'ha de retornar necessàriament els diners?
 8. Quant dura el procediment alternatiu?
 9. En quins casos es considera que el procediment ha finalitzat sense acord?
 10. Quin cost té aquest procediment alternatiu?
 11. Quins efectes pot tenir en la meva declaració de la renda la devolució d'aquest import?
 12. Qui ha de pagar les costes processals si no hi ha acord i opto per anar a la via judicial?
 13. On puc sol·licitar més informació?
 
 1. Què és una clàusula terra?
  La clàusula que tenen alguns contractes de préstec hipotecari on es fixa un límit en la baixada del tipus d’interès pactat. 
 2. Com puc saber si tinc una clàusula terra en la meva hipoteca?
  La clàusula ha de constar en la vostra escriptura hipotecària. Comproveu si, en l’apartat on es fa referència als interessos, hi diu que el tipus d’interès aplicable no pot ser inferior, per exemple, al 3%, al 4%, etc. 
 3. És abusiva la clàusula terra?
  Ho és si no us van informar de manera transparent, clara i diferenciada del significat i de les conseqüències de tenir una clàusula d’aquest tipus en el contracte de la hipoteca. 
 4. Existeix algun procediment extrajudicial per recuperar els diners de les clàusules terra?
  Sí. S’ha aprovat una norma (Reial decret llei 1/2017) que fixa un procediment alternatiu a la via judicial, gratuït i voluntari, per reclamar. 
 5. Aquest procediment alternatiu és compatible amb la via judicial?
  No. Mentre duri el procediment alternatiu no podeu iniciar ni la via judicial ni cap altra via extrajudicial per aquesta mateixa qüestió.
  Si ja teníeu el cas en la via judicial, podeu acordar-ne amb el banc la suspensió per acollir-vos  al procediment alternatiu. 
 6. Com he de reclamar, d’acord amb aquest procediment?
  1r. Presenteu una reclamació per escrit a l’entitat bancària on vàreu contractar la hipoteca, de manera que en quedi constància (carta certificada, burofax o per via electrònica amb número de reclamació).
  Les entitats bancàries han de tenir un departament específic per resoldre aquest tipus de reclamacions.

  2n. L’entitat us pot contestar:

  • A) Dient que la devolució no és procedent. En aquest cas haureu de reclamar per la via judicial.
  • B) Fent-vos una proposta de càlcul de les quantitats a retornar, amb els interessos inclosos.
  3r. Heu de contestar si esteu d’acord o no amb el càlcul de l’entitat. 
 7. L’entitat bancària m'ha de retornar necessàriament els diners?
  No us han de retornar els diners necessàriament. També us poden oferir una mesura compensatòria diferent del retorn dels imports, si bé us han d’informar de la quantitats a retornar, de la mesura compensatòria i del seu valor econòmic. En aquest cas, teniu 15 dies per acceptar l’oferiment i heu de fer-ho de manera manuscrita i en un document separat. 
 8. Quant dura el procediment alternatiu?
  Des de la presentació de la reclamació, teniu un termini màxim de 3 mesos per arribar a un acord amb l’entitat i perquè us aboni els diners o us apliqui la mesura compensatòria que pacteu. 
 9. En quins casos es considera que el procediment ha finalitzat sense acord?
  • Si l’entitat rebutja la vostra petició.
  • Si després de 3 mesos no heu rebut cap comunicació de l’entitat.
  • Si no accepteu el que us ofereix.
  • Si després de 3 mesos no us han retornat la quantitat pactada.
   
 10. Quin cost té aquest procediment alternatiu?
  Aquest procediment extrajudicial és gratuït
 11. Quins efectes pot tenir en la meva declaració de la renda la devolució d'aquest import?
  Les quantitats rebudes no s’han de declarar. No obstant això, haureu de fer una declaració de renda complementària si vau fer constar la hipoteca com a despesa deduïble (per exemple,  per inversió en habitatge habitual). Us en podeu informar a l’Agència Tributària.
  L’entitat us ha d’advertir que les devolucions d’aquestes quantitats poden generar obligacions tributàries. A més, informarà d’aquests retorns a l’Agència Tributària. 
 12. Qui ha de pagar les costes processals si no hi ha acord i opto per anar a la via judicial?
  L’entitat bancària pot ser condemnada a pagar les costes del procés, només en cas que la sentència que obtingueu sigui més favorable que l’oferta que us va fer. 
 13. On puc sol·licitar més informació?
   
 

© 2011 Agència Catalana del Consum