Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Inici > Espai de Consumidors/es > Us informem > Alertes i Seguretat
Agència Catalana del Consum - www.gencat.cat

Alertes i seguretat

Els productes que les persones consumidores adquireixen en el mercat no han de comportar riscos per a la seva salut i seguretat, sempre que en facin un ús adequat.
La Unió Europea, conscient de la importància de la prevenció, va dictar l'any 1992 la primera Directiva de seguretat general dels productes, que l'any 2001 va ser modificada per la Directiva 2001/95/CE, transposada a l'Estat mitjançant el Reial Decret 1801/2003 de 26 de desembre sobre seguretat general dels productes. Aquesta norma defineix com a  producte segur aquell que en condicions d'utilització normals no presenti riscos o únicament presenti els riscos compatibles amb el seu ús del mateix i considerats admissibles.
 
Un producte és segur si:

  • S'ha fabricat d’acord amb tota la normativa d’obligat compliment a Espanya sobre els requisits de seguretat i consum
  • Compleix amb les normes contingudes en les disposicions resultants de la transposició d’una norma europea harmonitzada

En cas de no haver-hi cap disposició normativa de compliment obligatori aplicable, es tindran en compte altres elements: normes tècniques nacionals que transposin normes europees no harmonitzades, normes UNE, les recomanacions de la Comissió Europea, codis de bones pràctiques i l’estat actual del coneixement i de la tècnica en el moment de la fabricació

Es presumeix que un producte és insegur si:

  • el producte o les instal·lacions on es fabrica no tenen les autoritzacions o controls administratius preventius necessaris i, especialment quan sent obligats, hi manquen la “declaració CE de conformitat”, el “marcatge CE” o qualsevol altra marca de seguretat obligatòria.
  • no consten les dades mínimes per identificar el productor.
  • pertany a la mateixa gamma, lot o remesa de productes ja descoberts com a insegurs.

El marcatge CE ens indica que el producte ha estat fabricat d’acord amb els requisits de seguretat de les directives europees. No obstant això, no tots els productes estan obligats a portar marcatge CE.  


Xarxa d'alertes
El sistema de xarxa d’alertes té com a objectiu l’intercanvi ràpid d’informació entre les autoritats competents en matèria de consum de les Comunitats Autònomes i les de la resta de països de la Unió Europea, davant l’existència d’un producte que pugui generar un risc greu a les persones consumidores.

El punt de contacte a Catalunya pels productes industrials és l'Agència Catalana del Consum. Pels productes alimentaris és la Direcció General de Salut Pública.


Notificació de productes insegurs
Heu tingut alguna incidència degut a una manca de seguretat d’un producte o heu trobat a la venda algun dels productes alertats?
Empleneu el formulari de reclamació/denúncia tot descrivint exactament el producte (marca, model, lot, Codi de barres), la incidència o potencial de risc i lloc d’adquisició. Ens serà molt útil tenir la fotografia del producte i envàs i el tiquet de compra.

Accés al formulari per efectuar queixes/reclamacions/denúncies

 

 
 

Enllaços relacionats

 

© 2011 Agència Catalana del Consum