Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#138
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

6 d'octubre de 2015
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Quan desaprofiteu menjar, esteu malbaratant els vostres diners

Sumari
 • Transparència

  Consum a les xarxes socials

  Pren el control de la teva economia

  Taula de diàleg per a la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària

  Salut i alimentació

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 

:: Actualitat

imatge llum

Des de l'1 d'octubre les companyies elèctriques apliquen a tots els usuaris que disposin de comptadors digitals i telegestionats la nova tarifa de llum, que consisteix a pagar l'electricitat al preu que cotitza en cada moment de consumir-la. Aquest varia cada hora en funció de diversos factors, com la demanda global o la meteorologia i serà consultable el dia anterior a la pàgina web de Red Eléctrica de España.

A aquells usuaris que no disposin d'un comptador digital o que el tenen sense que estigui integrat a la xarxa, se'ls aplicarà una estimació del consum d'acord amb l'evolució estàndard de la demanda.

El termini de substitució dels comptadors analògics pels digitals, finalitzarà l'any 2018.


hipoteques

Entre juliol i agost d'enguany, l'Agència Catalana del Consum ha dut a terme la primera fase de la campanya inspectora de control a les entitats financeres per tal que aportin documentació i facilitin informació sobre els préstec i crèdits hipotecaris referenciats a l'IRPH i signats en oficines ubicades a Catalunya.

S'estan estudiant els contractes i les clàusules que contenen, la publicitat i la informació precontractual facilitada als clients i també, entre d'altres, les mesures que ha pres l'entitat per substituir l'IRPH per un altre índex i de quina manera s'ha fet saber tot això als usuaris.

En cas de que es detecti alguna pràctica contrària a la normativa catalana de consum, s'incoaran expedients sancionadors.


renfe

L’Agència Catalana del Consum ha obert un expedient sancionador a la companyia Renfe per vulneració dels drets dels consumidors, al no atendre, en el termini estipulat, el requeriment a que informi els viatgers de la diferència de preu entre els bitllets venuts per finestreta i els dispensats per màquines automàtiques, en el cas dels trens d’alta velocitat i els de llarg recorregut.


Volkswagen

Volkswagen informa en referència a l'ús d'un programari utilitzat en els motors dièsel d'alguns dels seus vehicles.

L'empresa ha habilitat un web on introduir el número de bastidor per tal que les persones consumidores puguin saber si tenen un vehicle afectat. La consulta es pot fer per a les marques Audi, Skoda i Volkswagen.


Amb la finalitat de donar participació a les persones interessades en el procés d'elaboració del Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament del Fons d'atenció solidària de subministraments bàsics, se sotmet a informació pública, de conformitat amb allò que estableix l'article 68 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, durant el termini de 15 dies hàbils a comptar des de des de l'endemà de la data de publicació d'aquest Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6964, 28 de setembre de 2015).


El Fòrum iENERGIA & CO és la plataforma de networking i intercanvi de coneixement en tot allò que fa referència a l'energia, les formes de contractació, l'evolució dels mercats energètics, l'estalvi i l'eficiència.

El Grup de Gestors Energètics de Catalunya ha organitzat el proper dimecres, 14 d'octubre a l'auditori Leandre Cristòfol del Palau de Congressos la Llotja de Lleida iENERGIA&CO, el 'Fòrum Energia i Competitivitat', que debatrà sobre la situació dels mercats elèctrics, l'estalvi i l'eficiència.

El director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, donarà a conèixer les fórmules per reclamar que tenen els particulars i les empreses.


Consulteu el llistat complet i detallat dels darrers productes alertats, amb l'explicació de la naturalesa del risc detectat, les mesures adoptades i les possibles recomanacions.


:: Destaquem

gas butà i gas natural

Cada quan toca fer revisió de la instal·lació de gas? Qui la pot fer? És obligatòria? Quant em costarà? L'haig de pagar al moment? Cal tenir contracte de manteniment de la caldera? Si piquen a la porta i volen entrar a inspeccionar la instal·lació, els haig de deixar passar?.

Us convidem a llegir tots els consells i recomanacions sobre el gas natural i el gas butà. Aquesta informació pot evitar que sigueu víctimes d'un frau.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::