Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#040
Consum notícies
Butlletí

2a etapa

28 d'abril de 2011
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Recorda:
Tots els establiments de restauració han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia.

  • Codi de Consum de Catalunya

    Test d'autoavaluació d'empreses

    Pren el control de la teva economia
 

:: Editorial

Aquesta Setmana Santa vàrem tenir una alerta. Una nena de 12 anys va ser intervinguda d’urgència per ofegament a l’empassar-se un xiulet que incomplia la normativa d’etiquetatge i que es venia a través de venda ambulant.

Tots els drets de les persones consumidores i usuàries són importants, però els relacionats amb la seguretat i la salut necessiten una especial atenció. Quan són vulnerats cal una actuació ràpida i contundent, donat que afecta directament la vida de les persones.

Hem reaccionat, sí, posant-hi tots els recursos al nostre abast, però sempre queda la recança de si podíem haver fet més. Posarem tota l’atenció a reforçar i millorar les nostres actuacions en aquests casos.

Però la persona consumidora, com a tal, té drets i deures, i el primer deure es conèixer els drets, a la seguretat i a la salut, però també els altres, i el de la informació és bàsic a l’hora de decidir una acció de consum. Si un producte no està degudament etiquetat es presumeix que és insegur i, per tant, que pot presentar riscos. Cal recordar, en aquest punt, la importància de la denúncia de consum, mitjançant la qual qualsevol ciutadà pot posar en coneixement de l'Administració fets que poden vulnerar la normativa de consum, opció que adquireix la màxima rellevància quan es tracta de productes que poden causar danys directes a les persones.

Cal fer més formació dirigida a tots els consumidors, actuals i futurs. Cal fer més accions d’informació, perquè quan una persona faci un acte de consum el faci amb seguretat, conscient dels seus drets i deures, i així poder contribuir a aconseguir un mercat més segur, sense riscos.

Alfons Conesa i Badiella
Director

:: Actualitat

IMATGE
Xiulets retirats del mercat.

L'ACC vol informar dels riscos per a la seguretat i la salut de les persones
consumidores, especialment per als nens, de diversos xiulets que es comercialitzen principalment per venda ambulant al centre de Barcelona. Els xiulets, que imiten sons d'animals, es presenten en diferents models de petites dimensions, sense identificació del responsable i sense que hi figuri la marca CE. El funcionament del xiulet comporta riscos d'asfixia o ofegament per ingesta accidental.


L'Agència Catalana del Consum ha imposat sancions, per un import global de 102.000 euros, per publicitar una informació que indueix a engany o confusió al consumidor, que llegeix que el contingut és pop o calamar i en realitat és potón o pota, unes espècies de cefalòpodes de tamany més gran que el pop o el calamar. L'actuació de l'ACC ha aconseguit l'objectiu de corregir aquesta pràctica per part de les empreses sancionades.


L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) adverteix sobre pràctiques comercials enganyoses en la venda a domicili d'aparells de magnetoteràpia per al tractament de múltiples patologies, que utilitzen falses recomanacions del Ministeri de Sanitat, i desaconsella la seva adquisició si no existeix una valoració prèvia per un metge independent, especialista en la patologia concreta a tractar.


IMATGE
Tallers de l'Escola del Consum.

L'Escola s'ha instal·lat a la Garrotxa amb l'objectiu d'impulsar l'educació en consum dels alumnes d'educació primària i secundària de la comarca. El director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, juntament amb la responsable de Consum del Consell Comarcal de la Garrotxa, Anna Beltran, va presentar els continguts dels tallers que es realitzen a la Fundació d'Estudis Superiors. Es preveu que visitin l'Escola 350 alumnes.


L'Agència Catalana del Consum ha imposat sancions a les companyies Telefónica de España, SA i France Telecom España, SA per un valor de 55.000€ i 35.500€, respectivament, per vulnerar els drets dels consumidors. A més de les multes, han rebut com a sanció accessòria la publicitat de la mateixa. En ambdos casos, les multes s'han imposat per publicitat enganyosa, clàusules abusives per als consumidors en els contractes i incompliment de les condicions de qualitat en la prestació dels serveis.


El 18 d'abril de 1991 s'inaugurava la Representació de la Comissió Europea a Barcelona per apropar les institucions europees al territori. Al mes de novembre d'aquell mateix any, la Generalitat començava la seva tasca d'informació i assessorament a les persones consumidores en temes europeus a través de l'Agència d'Informació Europea sobre Consum, que el 2003 va passar a formar part de la xarxa d'organismes (Centres Europeus del Consumidor) que de manera conjunta ajudaven i feien possible una defensa de les persones consumidores dins de l'àmbit de la Unió Europea. Amb l'article 126-13 del Codi de Consum, que tracta de l'accés de les persones consumidores a la informació europea en matèria de consum, l'administració catalana segueix la tasca iniciada fa 20 anys.:: Destaquem

Vídeo sobre la venda en excursions

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::