Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#139
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

13 de novembre de 2015
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Conèixer els nostres drets i deures com a persones consumidores és bàsic per exercir un consum responsable

Sumari
 • Transparència

  Consum a les xarxes socials

  Taula de diàleg per a la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària

  Salut i alimentació

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 

:: Actualitat

Pobresa energètica

El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, va presidir una nova sessió del Consell de les Persones Consumidores de Catalunya, en què va garantir que "enguany, com l'any passat, es mantindrà la suspensió de la interrupció dels subministraments bàsics -aigua, llum i gas- en els períodes crítics a aquelles famílies que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica".

En aquest sentit, el conseller va recordar que la Llei 24/2015, actualment vigent en aquesta matèria, "incrementa la protecció de les persones que no poden assumir el cost dels subministraments bàsics, ja que trasllada a les companyies l'exigència de contactar amb els serveis socials abans de dur a terme una interrupció en el servei", i els imposa el principi de precaució abans de procedir a qualsevol actuació.


Concurs escolar

L'Agència Catalana del Consum ha convocat l'XI edició del concurs escolar 2015-2016 sobre consum responsable, "Tu consumeixes: ho fan igual a tot arreu?" (Consumópolis 11).

El principal objectiu del concurs és conscienciar els escolars catalans de la importància de consumir de forma conscient, crítica, solidària i responsable. Així mateix, es pretén fomentar la participació del professorat i de l'alumnat dels centres educatius, en activitats relacionades amb l'educació de les persones consumidores.

Podeu inscriure els vostres equips fins al 18 de desembre de 2015.


Codi de Consum

El passat 20 d'octubre, el Consell Executiu de Govern va aprovar personar-se en els recursos d'inconstitucionalitat interposats pel govern de Madrid contra el Codi de Consum i la normativa catalana d'equipaments comercials. D'aquesta manera es formalitza la decisió de la Generalitat de defensar, amb tots els mitjans a l'abast, la legalitat i constitucionalitat de la normativa catalana impugnada.

L'executiu espanyol va impugnar davant el Constitucional diversos preceptes de la Llei 20/2014, de modificació de la Llei del Codi de Consum de Catalunya, que articulen les mesures del govern català per ajudar les persones en situació de pobresa energètica i per protegir els consumidors davant execucions hipotecàries.


Consulteu el llistat complet i detallat dels darrers productes alertats, amb l'explicació de la naturalesa del risc detectat, les mesures adoptades i les possibles recomanacions.


:: Destaquem

Consulteu les properes activitats de consum: actes, conferències, cursos, jornades i sessions informatives en les quals participa l'Agència Catalana del Consum.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::