Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#082
Consum notícies
Butlletí

2a etapa

5 de febrer de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Llegiu detingudament les etiquetes, les instruccions d’ús i les característiques dels productes.

Sumari
  • Consum a Twitter

    Consum a Facebook

    Les factures clares

    Càpsules de consum

    Empreses adherides a l'arbitratge de consum

 

:: Recomanacions per Carnestoltes

Les disfresses per a nens o nenes es consideren una joguina

Per tant, han de complir els requisits de seguretat i les normes específiques que s'apliquen en funció de la joguina. Han de portar les indicacions següents: el marcatge CE (que significa que la joguina compleix les exigències de seguretat previstes a les normes comunitàries), el nom i la marca del producte, la raó social i l'adreça del fabricant o importador i les instruccions i advertències d'ús.


Si compreu màscares o cosmètics

Les màscares han de tenir prou orificis de ventilació i aquests s'han d'adequar a l'edat de la persona que les ha de fer servir. En l'etiquetatge dels cosmètics cal que s'indiqui, com a mínim, el nom del producte, el del responsable (fabricant o importador, amb l'adreça), la data mínima de caducitat, el número de lot i els components.


Indicacions de conservació de les disfresses

És recomanable comprar disfresses que incloguin les indicacions de conservació a l'etiquetatge. Les disfresses, en ser productes tèxtils, han d'incloure en l'etiquetatge la informació següent: nom, adreça i NIF del fabricant, comerciant o importador; el número de registre industrial del fabricant (si el producte s'ha fabricat a l'Estat espanyol); el número d'identificació fiscal de l'importador (si és un producte importat de fora de la Unió Europea) i, en els articles de confecció i de punt tèxtil, la composició del producte.


Possibilitat de canviar el producte

Pregunteu al comerciant per la possibilitat de fer canvis. L'establiment no té l'obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï.


Demaneu i conserveu el tiquet de compra o la factura

El tiquet de compra o la factura són la vostra garantia. També cal que conserveu els catàlegs comercials i la publicitat del producte en què se'n defineixen les característiques. Si detecteu defectes en el producte, dirigiu-vos a l'establiment on l'heu adquirit. Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia i recordeu que escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum és una garantia.


Si decidiu fer-vos vosaltres mateixos la disfressa

Sigueu creatius i recicleu els materials que ja no utilitzeu.:: Destaquem

Vídeo sobre seguretat a les instal·lacions domèstiques de gas

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::