Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#095
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

13 d'agost de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Una clara comprensió de les factures permet planificar el consum i detectar possibles errors

Sumari
 • Consum a Twitter

  Consum a Facebook

  Les factures clares

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

L’Instituto Nacional del Consumo acaba de publicar un informe segons el qual, el cobrament a les persones consumidores que realitzen determinades companyies telefòniques per a l’emissió de factura en paper seria una pràctica abusiva de conformitat amb les previsions incloses als articles 82 i 86.7 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
L’Agència Catalana del Consum ja havia elaborat un informe sobre aquesta qüestió en resposta a una consulta de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) però es va considerar que aquesta informació podia ser d’interès per a totes les comunitats autònomes, i conforme al procediment aprovat per la 8ª Conferència Sectorial de Consum, va plantejar aquesta mateixa consulta a l’Instituto Nacional del Consumo. Ambdós informes conclouen el mateix, que cobrar per emetre una factura en paper, encara que existeixi la possibilitat de consultar-la per altres mitjans, podria ser considerat una pràctica abusiva.


Coberta del llibre enfoca els teus diners

Com funciona la banca ètica? Què fan amb els diners? L’augment de la presa de consciència per part de la ciutadania de gestionar amb responsabilitat els seus diners i que aquests puguin servir per generar conseqüències positives i ser un motor de desenvolupament social i econòmic fa que cada cop hi hagi més iniciatives per donar a conèixer altres maneres de fer les coses.
La Campanya Demana Banca Ètica ha reeditat (maig de 2013) una nova edició revisada de la guia “Enfoca els teus diners. Invitació a les finances ètiques” per a mostrar les alternatives existents, tant en l’àmbit català com en l’internacional, que han de seguir creixent i donar resposta a totes les persones i organitzacions que volen viure les seves relacions econòmiques de manera coherent amb els seus principis ètics.


L'Agència Catalana del Consum recomana a les persones usuàries que puguin estar afectades per les cancel·lacions o pels grans retards dels vols com a conseqüència d'una circumstància extraordinària (huracà, tempestes tropicals, vagues, grans nevades, núvol de cendres...), que no podia haver-se evitat fins i tot si s'haguessin pres totes les mesures raonables, que abans d'anar a l'aeroport contactin amb:

 • La seva companyia aèria i s'informin.
 • La seva agència de viatges si el seu vol forma part d'un viatge combinat.
Cancel·lació:
Si la companyia aèria cancel·la un vol per circumstàncies extraordinàries (huracà, tempestes tropicals, vagues, grans nevades, núvol de cendres...), els passatgers afectats no tenen dret a rebre una compensació econòmica addicional. No obstant això, recordem que sí tenen els drets següents:
 • Dret a escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Dret d'assistència: rebre gratuïtament menjar i beguda suficients en funció dels temps que calgui esperar la sortida del vol alternatiu ofert, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com mitjans de comunicació (2 trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correus electrònics).
 • Dret d'informació: la companyia aèria que cancel·li el vol ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats la informació sobre com evoluciona la situació, així com un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l'organisme nacional responsable del compliment del Reglament.
Gran retard:
Si com a conseqüència d'una circumstància extraordinària (huracà, tempestes tropicals, vagues, grans nevades, núvol de cendres...) els passatgers han patit un gran retard de 2 hores o més, no tenen dret a rebre una compensació econòmica addicional però la companyia aèria està obligada a oferir menjar i beguda suficients, allotjament en un hotel quan sigui precís (inclosos el desplaçaments), així com facilitar mitjans de comunicació si preveu un retard:
 • de 2 hores o més per a vols de 1.500 km o menys,
 • de 3 hores o mes per a vols més llargs efectuats dins de la UE i per a altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km,
 • de 4 hores o més per a vols de més de 3.500 km efectuats fora de la UE.
Quan el retard sigui de 5 hores o més, podeu desistir del vol i la companyia us haurà d'oferir la devolució de l'import del bitllet en el termini de 7 dies (junt amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si procedeix).
En tots els casos, us recomanem que conserveu tota la documentació del vol (reserva, bitllet, targeta d'embarcament, contracte i publicitat).
Atenció: si el vostre vol té connexió amb una altra companyia aèria, contacteu amb aquesta segona companyia aèria perquè tingui en compte la circumstància extraordinària que us impedeix volar i arribar a l'hora per tal que no perdeu el dret a la devolució de l'import del vol amb el que havíeu d'enllaçar.
Si no es respecten els vostres drets, comuniqueu els fets a la companyia aèria demanant els fulls oficials de reclamació/denúncia a fi de deixar constància escrita. L'empresa us ha de donar una resposta com abans millor i, en qualsevol cas, en el termini d'1 MES des que heu presentat la queixa o reclamació.
Per a més informació sobre la situació dels aeroports podeu trucar a: AENA a través dels telèfons 902 404 704 i (+34) 91 321 10 00.


imatge de dos posters de la campanya

 

La Comissió Europea ha llançat una campanya per informar els ciutadans de la UE sobre els seus drets com a passatgers i enguany es podrà trobar en els aeroports, estacions i ports de Catalunya i de les Illes Balears en català.


:: Destaquem

foto de fanalet volador

Els fanalets voladors, molt populars en èpoques d'estiu tant en revetlles, festes majors i d'altres celebracions nocturnes, són globus usualment petits als quals se’ls encén una cèl·lula de combustible i a l’escalfar-se l’aire de interior, s’enlairen. Quan s’apaga el foc i per tant, es refreda l’aire que hi ha dins del globus, aquest baixa.
Quina és la problemàtica al voltant d’aquests artefactes?

 • Alguns fanalets, per la seva composició es poden incendiar al manipular-los o poden cremar durant el vol, i per aquest motiu, l’Agència Catalana del Consum els està retirant del mercat.
 • La normativa en matèria de prevenció d’incendis forestals prohibeix (entre el 15 de març i el 15 d’octubre) llençar objectes encesos i llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.
 • El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de l’Estat està tramitant un Projecte de reial decret que té per objecte prohibir la comercialització i ús d’aquesta mena de productes.
Per tots aquests motius, des de l’Agència Catalana del Consum, us volem informar sobre els riscos d’utilitzar fanalets perillosos i us recomanem precaució quan utilitzeu productes que impliquen la manipulació del foc, ja que en depèn la seguretat de tots nosaltres i del nostre medi.
Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::