Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#085
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

26 de març de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Si viatgeu pels països de la Unió Europea i teniu problemes a l’hora de comprar productes o contractar serveis, us podeu adreçar als centres europeus del consumidor

Sumari
 • Consum a Twitter

  Consum a Facebook

  Consum, Punt de Trobada

  Autoavaluació d'empreses

  Les factures clares

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Càpsules de consum
 

:: Actualitat

El 14 de març es va presentar la 4a edició de l'informe "Les lesions a la Unió Europea" (Injuries in the European Union), que mostra les xifres de la base de dades IDB (European Injury Data Base) sobre tipus d'accidents, lesions, conseqüències, factors de risc, entorns, etc. En els 12 països on actualment es recullen dades, el 73% dels accidents tenen lloc a la llar o en llocs de lleure i afecten especialment a poblacions vulnerables, com són els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Aquest informe s'ha elaborat en el marc del la iniciativa que 22 països van subscriure l'any 2010 per tal de disposa el 2015, d’una metodologia harmonitzada de recollida d’informació sobre accidents en els hospitals de tots els països europeus, amb la finalitat de prevenir els accidents i les lesions més severes i millorar la seguretat de la ciutadania. Es tracta del projecte europeu JAMIE (Joint Action on Monitoring Injuries in Europe), cofinançat per la Comissió Europea. Des de l'1 de març, el Servei de Salut de Navarra, en representació de l’estat espanyol, ha començat a recollir dades en els seus serveis d’urgències, a través de variables introduïdes en la història clínica informatitzada. Els tècnics de la comunitat foral han demanat la implicació d’altres governs i serveis d'urgència.


Aquesta Cimera de Consum Europea, que va tenir lloc els dies 18 i 19 de març a Brussel·les, va tractar sobre la millora de l'aplicació de la normativa europea de consum, un dels principals objectius de l'Agenda Europea del Consumidor, que la Comissió va adoptar el maig de 2012.

Representants de les persones consumidores, dels governs (entre els que hi havia l'Agència Catalana del Consum), de les institucions europees, de les empreses, de les organitzacions no governamentals i del món acadèmic, van posar en comú les seves iniciatives i experiències de com actuen per tal de protegir i defensar els interessos dels consumidors.

Durant els tallers es van tractar aquells aspectes que la Comissió Europea vol que siguin les línies de treball:
- Augmentar l'aplicació de la normativa de consum (millorar el mercat interior).
- Coordinar i treballar amb més rapidesa els casos que afectin col·lectius de consumidors.
- Fer més eficient el treball de la xarxa CPC (xarxa comunitària d'autoritats públiques encarregades d'aplicar la legislació sobre consumidors als estats membres).
- Aconseguir que els consumidors rebin informació transparent i fiable.
- Sancionar a qui no compleixi amb la normativa.


L'Agència Catalana del Consum informa als clients de Bankia que tinguin participacions preferents i altres productes híbrids, que segueixin les indicacions de l'Instituto Nacional del Consumo que es poden consultar en el seu lloc web www.consumo-inc.gob.es. Recordem que Bankia engloba les antigues Caja de Ávila, Bancaja, La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja Segovia, Caja Rioja i Caja Madrid.


La Comissió Europea va posar en marxa el 19 de març una consulta pública sobre la millora, la simplificació i la modernització de l'accés a la justícia de les persones consumidores i les empreses en relació als litigis transfronterers de petita quantia (els referents a imports menors de 2000€). Un cop acabat el termini de presentació de les contribucions (10 de juny de 2013), la Comissió les avaluarà i redactarà un informe sobre els cinc anys de funcionament d'aquest procés (en vigor des de l'1 de gener de 2009) que anirà acompanyat, si cal, d'una proposta de revisió del Reglament (CE) 861/2007, sobre el procés europeu de petita quantia.


La Comissió Europea ha obert una consulta ciutadana online per conèixer l'opinió dels europeus respecte del tractament dels residus plàstics. Per a aquesta consulta s'ha publicat un Llibre Verd que descriu l'estat de la qüestió i planteja possibles àmbits per a intervenir-hi a nivell europeu. El comissari de Medi Ambient, Janez Potocnik, va presentar aquest Llibre Verd acompanyat de l'actor britànic Jeremy Irons, autor d'un documental sobre el greu problema ambiental que representa l'acumulació d'aquests residus. El termini per participar en la consulta finalitza el 7 de juny de 2013.


D'una banda, s'han retirat del mercat uns adaptadors elèctrics universals, de color blanc i negre, importats per Sini Exclusivas SL i amb codi de barres 8427496995306. El producte, que va envasat en una bossa de plàstic tancada amb grapes, podria provocar un xoc elèctric.

D'una altra banda, s'ha detectat que les assecadores model DC7130 de la marca BEKO, fabricades entre maig i novembre de 2012, presenten un mal funcionament que podria provocar el sobreescalfament del condensador de motor i derivar en un risc potencial d'incendi. Per aquest motiu, l'empresa ofereix la substitució gratuïta del component defectuós en els models en que el número de sèrie comenci per 12 (per l'any) i les dues últimes xifres vagin del 05 a l'11 (de maig a novembre).
:: Destaquem

El dimarts 26 de març, va visitar l'Agència Catalana del Consum la senyora Ivette Elena Cardona Amaya, presidenta del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor de la República d'El Salvador, acompanyada del senyor Jaume Vernet i Llobet, Conseller Secretari del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya.

El motiu de la trobada va ser conèixer el funcionament de l'Agència. Va mostrar un interès especial en els aspectes relacionats amb els procediments seguits per la inspecció de consum, el procediment sancionador i la resolució extrajudicial de conflictes. També va voler conèixer els canals d'informació i com es porta a terme l'educació de les persones consumidores.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::