Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#050
Consum notícies
Butlletí

2a etapa

11 d'octubre de 2011
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Recorda:
Assegurat que les pàgines web on compres siguin segures. Una pàgina web és segura quan la seva adreça passa de ser http:// a https:// (indicatiu de servidor segur).

 • Càpsules de consum

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Les factures clares

  Codi de Consum de Catalunya

  Test d'autoavaluació d'empreses

  Pren el control de la teva economia
 

:: Actualitat

El Govern ha aprovat la memòria prèvia a l'inici de la tramitació de l'Avantprojecte de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de Consum de Catalunya, amb l'objectiu d'augmentar les garanties dels consumidors de crèdits o préstecs hipotecaris i ajudar-los a fer una elecció racional i responsable. La reforma implica una regulació de la publicitat, la informació precontractual, el deure d'anàlisi de solvència del consumidor i el deure de les entitats financeres i de crèdit, així com també del notari que hi intervé, de fer comprensible al consumidor les implicacions econòmiques i jurídiques de la transacció i, especialment, les conseqüències en cas d'impagament.


Creu Roja ha formalitzat la seva adhesió a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC), per tant és la primera entitat del Tercer Sector que s'adhereix al sistema arbitral de consum. La institució compta a Catalunya amb 16.323 voluntaris i més de 180.000 socis. L'Agència Catalana del Consum promou l'adhesió de les empreses al sistema arbitral de consum mitjançant la JACC, òrgan que compta amb més de 5.600 empreses adherides i que s'encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els ciutadans quan se senten perjudicats a conseqüència de la compra d'un producte o de la prestació d'un servei.


Aneu amb compte amb les revisions del gas. Desconfieu de les visites inesperades d'empreses instal·ladores de gas que vénen al vostre domicili per realitzar la revisió del gas butà o del gas natural, si no heu sol·licitat expressament i prèviament el seu servei o no han estat notificades per les empreses corresponents. Si us ofereixen la revisió del gas natural, consulteu amb la vostra empresa subministradora ja que només aquesta és la que ha de fer el control de seguretat de les instal·lacions i aparells. Demaneu sempre que s'acreditin com a instal·ladors de gas autoritzats per la Generalitat de Catalunya.


L'Escola del Consum de Catalunya (ECC) s'instal·la a Girona amb l'objectiu d'impulsar l'educació en consum dels escolars de la comarca. La seu itinerant de l'ECC, que s'ubicarà a la Casa de la Cultura de la ciutat durant els mesos d'octubre i novembre, acollirà uns 3.500 alumnes d'educació primària del Gironès, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Selva i la Garrotxa, fins al proper 30 de novembre. Durant aquest curs escolar, la seu itinerant de l'ECC s'establirà també a Berga, Tarragona, Tortosa i Lleida.


Segons un estudi realitzat per la xarxa de centres europeus del consumidor (EEC-Net), el número de compres transfrontereres en línia dins de la Unió Europea continua augmentant, tot i que encara se situa per sota de l'objectiu del 20% marcat per la Comissió Europea. D'altra banda, l'augment del comerç electrònic transfronterer continua sent força menor comparat amb les xifres de compres per Internet dins del propi país. Les dades de l'estudi pretenen evidenciar, mitjançant els resultats de compres reals a 28 països de la UE (incloent-hi Noruega i Islàndia), que el comerç electrònic fora de les fronteres del propi país és tan fiable o més.:: Destaquem

IMATGE
Imatge de l'exposició Consum In.

L'exposició "Consum In - La nostra força" convida la ciutadania a reflexionar sobre els seus drets i, especialment, sobre els seus deures com a persones consumidores per evitar les males pràctiques de consum. Aquesta exposició itinerant de l'ACC s'instal·la al Centre comercial de Sant Cugat (Via Augusta, 2-14) del 17 d'octubre al 5 de novembre. Esperem la vostra visita!

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::