Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#090
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

4 de juny de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Us recordem que els clients de Bankia amb participacions preferents o deute subordinat, poden reclamar a les oficines de l'entitat bancària fins al 30 de juny de 2013.

Sumari
 • Consum a Twitter

  Consum a Facebook

  Les factures clares

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

Els clients de Bankia i de les caixes que van donar origen al grup a Catalunya (Caixa Laietana, Bancaja i Caja Madrid) que hagin contractat participacions preferents o deute subordinat, o hagin fet un bescanvi per accions de Bankia, poden sol·licitar a la seva oficina bancària l'admissió al procediment d'arbitratge, abans del dia 30 de juny del 2013. Des de l'Agència Catalana del Consum, hem editat un fullet adreçat a les persones afectades amb informació molt detallada de tot el que cal fer, pas a pas.


Durant el passat mes de maig, l'Agència Catalana del Consum (ACC) va presentar la seva Memòria 2012 i les dades corresponents a les diferents demarcacions en les que l'ACC té seu: Lleida, Girona, Terres de l'Ebre i Tarragona. Els sector de la telefonia i Internet ha estat un dels que més reclamacions ha acumulat arreu del territori, així com els subministraments bàsics (aigua, gas i llum) i els transports. Tot i que a Catalunya el número de reclamacions de consum ha crescut un 31,5% respecte el 2011, a les demarcacions de Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre s'ha registrat un descens de les reclamacions. D'altra banda, a totes les demarcacions ha augmentat el número d'establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya.


Us recordem que el "phishing" és una pràctica fraudulenta a Internet, a través de la qual s'utilitza il·lícitament un duplicat fals d'una pàgina web amb voluntat d'enganyar (aparença simulada d'una entitat bancària o financera) per aconseguir les dades personals i confidencials de la persona destinatària del correu electrònic trampa (contrasenyes i claus bancàries, números de compte i de targetes de crèdit, dates de caducitat, etc.) amb falsos pretextos (verificar les dades, actualitzar el sistema, reactivar el compte, problemes de caràcter tècnic, etc.) i fer-ne ús. Una altra modalitat de "phishing" són les ofertes falses de feina on una empresa us comunica la intenció fictícia de contractar personal de confiança (lloc de comandament o similar, amb uns ingressos alts i ràpids dins d'un horari flexible i des de casa) amb la intenció d'apropiar-se de les vostres dades per a finalitats fraudulentes.


Sota el lema 'De nosaltres depèn la salut dels nostres fills i filles', La Generalitat, en col·laboració amb la Taula de Diàleg per a la prevenció dels trastorns del comportament alimentari, ha presentat una campanya per conscienciar les famílies de la importància d'establir uns hàbits alimentaris saludables i fomentar l'acceptació i autoestima en els joves. La Taula recomana realitzar un àpat al dia en família, ja que pot reduir un 35% el risc de patir trastorns de la conducta alimentària. A Catalunya, més de 28.000 joves d'entre 12 i 24 anys pateixen algun d'aquests trastorns.
:: Destaquem

Des de l'1 de juny de 2013 és obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o habitatges que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2. L'Institut Català d'Energia (ICAEN), organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya, posa a disposició el procediment mitjançant el qual es pot obtenir l'etiqueta energètica dels edificis existents que hagin realitzat la qualificació energètica amb qualsevol de les eines de certificació reconegudes. Per a resoldre dubtes, consulteu l'apartat de preguntes freqüents.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::