Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#049
Consum notícies
Butlletí

2a etapa

27 de setembre de 2011
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Recorda:
El distintiu que acredita l'adhesió a l'arbitratge de consum és un símbol de qualitat.

 • Càpsules de consum

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Les factures clares

  Codi de Consum de Catalunya

  Test d'autoavaluació d'empreses

  Pren el control de la teva economia
 

:: Actualitat

L'Agència Catalana del Consum participa a la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida amb l'exposició itinerant 'Consum IN - La nostra força' que té per objectiu la divulgació dels drets i deures de les persones consumidores, al voltant del consum responsable. 'Consum IN' facilita les recomanacions de l'ACC abans de comprar un producte o de contractar un servei, per tal conèixer i exercir els drets, però també els deures: informar-se bé, tenir criteri, ser responsable en les decisions i tenir la fermesa per reclamar. La mostra es pot visitar del 29 de setembre al 2 d'octubre al recinte firal de Lleida (Camps Elisis) des de les 10h i fins les 20h.


L'ACC té com a un dels seus objectius la formació dels professionals del món del consum de les Administracions Públiques i de les Associacions de Consumidors de Catalunya i per assolir aquest objectiu organitza, entre d'altres, el curs d'ATC. Aquesta nova edició que comença el 27 de setembre, es compon de 28 mòduls relacionats amb el món del consum. Al final del curs, que té una durada de 165 hores, els alumnes obtindran un certificat d'assistència i aprofitament gràcies a la superació de diferents proves.


L'Agència Catalana del Consum acaba de publicar un fullet informatiu que recull les novetats de la Llei del Codi de Consum de Catalunya, aprovada el 30 de juny de 2010 i que entrà en vigor el 23 d'agost de 2010. El nou Codi de Consum ha permès unificar en un únic text legal tota la normativa en matèria de consum, millorar el nivell de protecció de les persones consumidores, incorporar al nostre ordenament jurídic les noves normatives comunitàries i adequar la normativa bàsica i general de protecció de les persones consumidores a la realitat social i econòmica actual.


L'Agència Catalana del Consum ha sancionat l'empresa Microsoft Ibérica SRL, amb 15.000 euros, per la presència en el mercat de productes que incompleixen les normes relatives a la qualitat, atès que el programa EXCEL 2007 no compleix amb les expectatives legítimament creades. A més de la sanció econòmica, s'inclou també la seva publicitat. Amb aquest tipus d'actuacions, l'ACC vol garantir millor els drets dels consumidors i evitar que aquestes pràctiques es tornin a repetir.



:: Destaquem

Vídeo sobre el sistema arbitral de consum

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::