Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#118
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

15 de juliol de 2014
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Sabies que bars i restaurants no poden cobrar, en cap cas, serveis o conceptes que no hagis sol·licitat expressament?

Sumari
 • Feu la festa amb seguretat

  Consum a les xarxes socials

  Consum, punt de trobada

  Pren el control de la teva economia

  Taula de diàleg per a la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària

  Salut i alimentació

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

mediació

El Govern ha aprovat el decret que regula els procediments de mediació en l’àmbit del consum, és a dir, els processos extrajudicials que, mitjançant la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, tenen com a objecte ajudar les parts i facilitar l’obtenció per elles mateixes d’un acord satisfactori.

D’aquesta manera, es prossegueix el desplegament reglamentari del Codi de consum de Catalunya, norma mitjançant la qual s’exerceixen les competències exclusives de Catalunya en matèria de consum, i s’alinea el marc normatiu català amb la Directiva europea relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Aquests processos seran de caràcter voluntari i funcionaran sota els principis d’imparcialitat i neutralitat de la persona mediadora, de confidencialitat i bona fe, d’universalitat, de territorialitat i de transparència. El decret delimita els drets i obligacions d’aquelles entitats acreditades per dur a terme les labors de mediació (els serveis públics de consum, les organitzacions de persones consumidores, les associacions i col·legis professionals, i altres entitats que rebin l’acreditació mitjançant una norma amb rang de llei).

Aquestes entitats hauran de mantenir un lloc web actualitzat en el qual s’informi de les seves dades fonamentals, dels requisits que cal complir i del procediment que s’ha de seguir per tramitar qualsevol sol·licitud de mediació. L’Agència Catalana del Consum mantindrà actualitzada, en el seu lloc web, la llista d’entitats que tenen la consideració d’entitats acreditades i que desenvolupen llur activitat a Catalunya.

Pel que fa al funcionament dels procediments de mediació, el decret estableix que la persona consumidora que s’hi vulgui acollir ha d’haver formulat prèviament una reclamació a l’empresa. En cas de no rebre resposta en el termini d’un mes, o si la resposta no és adequada a les seves pretensions, podrà sol·licitar l’inici del procés de mediació.

El termini màxim per sol·licitar la mediació és d’un any des de la data en què es va formular la reclamació. També es determina que el procés de mediació tindrà una durada màxima de tres mesos, que es podrà ampliar a sis si concorre una causa justificada i es garanteix que les persones consumidores puguin sol·licitar mediacions i aportar la documentació justificativa de manera telemàtica.


pobresa energètica

El Govern ha aprovat la constitució de la Taula sobre la pobresa energètica, que serà l’òrgan de concertació social i d’assessorament per fer front a la situació de les persones amb vulnerabilitat energètica a Catalunya. Aquesta mesura dóna continuïtat a la labor que va iniciar el Govern el mes de desembre passat quan, davant l’increment del cost de l’energia i les dificultats d’una part de la població per assumir el cost dels serveis bàsics, va aprovar un decret llei per incloure al Codi de consum de Catalunya una primera definició de persones vulnerables i establir restriccions a la interrupció dels subministraments energètics en els mesos d’hivern. A més, el Parlament de Catalunya, a través del Pacte per la lluita contra la pobresa i altres iniciatives, ha apuntat altres línies per seguir avançant en aquest àmbit.


roaming

L'1 de juliol de 2014, el director Alfons Conesa va rebre a la seu de l'ACC una delegació de la Direcció regional d'empreses, competència, consum, treball i ocupació (DIRECCTE) del Llenguadoc-Rosselló i de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - Pyrénées-Orientales del govern francès.

Durant el transcurs de la reunió s'ha fet un balanç de les actuacions conjuntes realitzades durant el darrer any 2013 i un intercanvi d'informació relativa a les reclamacions transfrontereres de consum que afecten consumidors i empreses de Catalunya i del Llanguedoc-Rosselló i Pirineus Orientals francesos.


laboratori de cabrils

En el marc de la celebració dels 15 anys d'acreditació d'ISO del Laboratori Agroalimentari de la Generalitat de Catalunya que té el Departament d'Agricultura a Cabrils (LAC), el director Alfons Conesa ha rebut el reconeixement per part del conseller Pelegrí per la col·laboració de l'ACC amb aquest laboratori al servei de la ciutadania. El LAC és l'encarregat de dur a terme els corresponents anàlisis i elaboració dels informes de conformitat necessaris, col·laborant amb l'ACC, des de la seva creació, per tal de controlar que els productes alimentaris posats a disposició dels consumidors, continguin la composició, informació i etiquetatge legalment exigibles.


S'ha retirat del mercat l'adaptador de viatge, marca QOOPRO, model 20002B, per risc de xoc elèctric.

I s'ha retirat del mercat per risc de d'asfíxia (es pot trencar generant peces petites) una catifa trencaclosques, marca LA BOLATA, models 129790, 129788.


:: Destaquem

Si em cancel·len un vol a causa d'una vaga, quins serveis o contraprestacions m'ha d’oferir l'aerolínia?

Si la companyia aèria cancel·la un vol, teniu els drets següents:

 • Dret a escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Dret d'assistència: rebre gratuïtament menjar i beguda suficients en funció dels temps que calgui esperar la sortida del vol alternatiu ofert, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com mitjans de comunicació (2 trucades telefòniques, missatges de fax o correus electrònics).
 • Dret d'informació: la companyia aèria ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats la informació sobre com evoluciona la situació, així com un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l'organisme nacional responsable del compliment del Reglament.
 • Dret a compensacions (llevat que la companyia hagi informat de la cancel·lació almenys amb dues setmanes d’antelació), en determinats casos i en funció de la distància.

IMPORTANT! En aquest cas no teniu dret a compensació perquè la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries (vagues, huracà, tempestes tropicals, grans nevades, etc.) que no es podien haver evitat fins i tot si s’haguessin pres totes las mesures raonables.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::