Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#037
Consum notícies
Butlletí

2a etapa

15 de març de 2011, Dia Mundial dels Drets de la Persona Consumidora
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Recorda:
Si adquireixes un producte a distància tens el dret de desistir lliurement de la teva compra en un termini de 7 dies

Sumari
  • Codi de Consum de Catalunya

    Test d'autoavaluació d'empreses

    Pren el control de la teva economia
 

:: Editorial

Comencem una nova etapa, i en primer lloc vull saludar a tothom que llegeix el Consum Notícies i mitjançant vosaltres a totes les persones consumidores.

Avui és un dia important, pel seu contingut de ressò mundial, i vull començar fent una reflexió de record i també de futur.

El 15 de març de 1962, l'aleshores president John Fitgerald Kennedy, en el seu discurs davant del Congrés dels Estats Units, va pronunciar aquesta frase: "ser consumidor, per definició, ens inclou a tots". Aquest discurs va ser determinant per elegir la data de celebració del Dia Mundial dels Drets de la Persona Consumidora que se celebra des de l'any 1983, vint anys després d'aquell discurs.

Deia el president Kennedy: "som el grup econòmic mes gran del mercat, que afecta i és afectat per quasi totes les decisions econòmiques, públiques i privades, però també és l'únic grup important que, sovint, els seus punts de vista no són escoltats".

El dia 9 d'abril de 1985, l'Assemblea General de les Nacions Unides, aprovava les directrius per a la Protecció dels Consumidors, que dotava els seus drets de reconeixement i legitimitat internacional.

Avui, en aquest primer món on vivim, ser consumidor i usuari és inherent a la persona. Des que naixem, i al llarg de la nostra vida, si no hi ha cap daltabaix, serem en tot moment consumidors i usuaris. En néixer, consumim bolquers i som usuaris de la unitat de nounats d'un hospital i a la vellesa tornarem a consumir bolquers i acabarem com usuaris de la sala de vetlles d'un tanatori.

En aquest procés vital, la nostra personalitat de consumidor de béns i serveis, s'ha anat forjant i si no l'hem educada, informada i responsabilitzada, el nostre clam com a lobby, seran veus inconnexes i poc escoltades. Però si hem tingut cura de formar-la, com a consumidors responsables, tindrem la força suficient per influir en el mercat, i fer possible un equilibri entre les persones com a consumidors i els sectors empresarials, públics o privats, que abasteixen el mercat o presten un servei. El consumidor no ha d'ésser la part més feble, de la relació de consum, per poder assolir aquest equilibri de forces que regulen les relacions de demanda i oferta en el mercat.

La persona és el centre de la societat, amb drets i deures, i la seva condició de consumidor ha d'ésser protegida, s'han de preservar els seus drets a la seguretat, la salut, la informació, la llengua, a escollir lliurament i defensar els seus interessos econòmics. Tota persona ha d'ésser coneixedora i conscient d'aquests drets però també dels seus deures com a consumidor.

Les empreses, tant públiques com privades, han de tenir cura de les seves obligacions de responsabilitat vers els consumidors, la qualitat, l'excel·lència en l'atenció al client i la garantia dels seus drets.

La pedagogia, formar consumidors responsables, és del tot necessària en l'entorn socioeconòmic actual, i el sector empresarial hi ha d'ajudar no sols per responsabilitat, que també, sinó per interès com a ens generador de negoci.

L'Agència Catalana de Consum té assumit aquest repte i el mandat de desenvolupar el Codi de Consum, i ho farà amb responsabilitat i diàleg. El Codi ha d'ésser l'"alma mater" de les relacions de consum. Recull en els seus llibres tots els aspectes que faran que la seva aplicació mantingui un equilibri d'excel·lència entre consumidors i empreses.

I, per acabar i tornant al discurs del president Kennedy, aquest, solament com a declaració d'intencions, ja va suposar una millora en la qualitat de vida d'un col·lectiu menystingut, desitjaria que el desenvolupament del Codi suposi, també, una millora no sols per a les persones consumidores, si no també per a les empreses que sens dubte estan formades per persones, en definitiva, consumidors.

Alfons Conesa i Badiella
Director

:: Actualitat

Les actuacions de control i anàlisi dutes a terme per l'Agència Catalana del Consum (ACC) en relació a les polseres de goma de colors i formes diversos, que han tingut una gran difusió en els últims mesos especialment entre els més petits, confirmen que les mostres analitzades no presenten riscos per a les persones consumidores. La investigació es va obrir el passat desembre, quan l'ACC va rebre una denúncia que relacionava una d'aquestes polseres amb un cas d'intoxicació.


Informem les persones consumidores i usuàries que tinguin clàusules terra en els seus préstecs/crèdits hipotecaris sotmesos a revisió, que el Jutjat Mercantil número 11 de Madrid ha admès a tràmit la demanda presentada per l'Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorro y Seguros de España (ADICAE) i per 545 perjudicats més, contra determinades entitats bancàries perquè es dicti sentència declarant, entre d'altres aspectes, que són abusives.


El Baix Camp ha estat, fins al passat 4 de març, la seu itinerant de l'Escola del Consum de Catalunya (ECC). Uns 855 alumnes d'educació primària i secundària de la comarca han participat en els tallers sobre educació del consum realitzats al Centre de Recursos Pedagògics del carrer Figueres de Reus. Durant aquest curs la seu itinerant visitarà també les comarques de la Conca de Barberà, el Berguedà, la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i Osona.


IMATGE

IKEA ha retirat de la venda el got de vidre transparent model RUND, fabricat a mà amb doble paret de vidre, que es presentava en envasos de dues unitats. El vidre presenta variacions en el gruix de les parets del vas i es pot trencar amb el conseqüent risc per a l'usuari. L'empresa ha anunciat la retirada al seu web i a les seves botigues i els usuaris poden demanar que se'ls retornin els diners.

Got de vidre model RUND.

IMATGE
Vehicle Honda

El vehicle Honda model CR-V RE6 presenta un risc potencial d'incendi en el compartiment del motor causat per una possible fuita de gasoil. Les mesures adoptades per Nissan han estat comunicar-ho a tota la seva xarxa de concessionaris i contactar per escrit amb els propietaris dels vehicles afectats, per tal que acudeixin a un concessionari per a la reparació.


El subdirector general de Disciplina de Mercat de l’ACC, Albert Melià, va assistir a una reunió, que va tenir lloc a la Direcció General de Comerç, amb una delegació del Govern de Sèrbia, encapçalada per la Sra. Slavica Kukolj, cap del Departament d’Integració Europea del Ministeri serbi de Comerç i Serveis, que té les competències en matèria de consum i de vigilància del mercat.


La Comissió Europea acaba de publicar el 5th Consumer Scoreboard que analitza les condicions de les persones consumidores als diferents estats membres, així com el desenvolupament del comerç transfronterer i del comerç electrònic. Les dades del quadre d'indicadors es basen en enquestes realitzades a les persones consumidores i en dades estadístiques, com ara el nivell d'ingressos.Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::