Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#127
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

19 de desembre de 2014
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Us desitgem un bon Nadal i feliç any 2015!

Sumari
 • Consum a les xarxes socials

  Pren el control de la teva economia

  Taula de diàleg per a la prevenció dels transtorns de la conducta alimentària

  Salut i alimentació

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

imatge jornada consumidors i pagesia

Des del 13 de desembre de 2014, el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor, exigeix que els establiments alimentaris que venguin productes sense envasar (bars i restaurants, forns de pa i pastisseries, rostisseries i d'altres comerços de venda al detall) hagin de proporcionar als clients tota la informació sobre les al·lèrgies i intoleràncies que puguin causar els productes que posin a la seva disposició.

La informació es pot facilitar per escrit, detallant els al·lergògens que conté cada producte (amb cartells, etiquetes, pissarres, cartes, etc.), o bé col·locant cartells que informin de la manera d'obtenir aquesta informació (amb documentació que el consumidor pugui consultar o oralment pel personal de l'establiment).


imatge Fira de Sant Martirià i Firestany de Banyoles

Un any més, l’Agència Catalana del Consum (ACC) participa en una nova edició del Festival de la Infància, del 27 de desembre al 4 de gener en el recinte de Montjuïc, amb activitats dirigides als infants i a les famílies, que tenen l'objectiu de fomentar el consum responsable en l'entorn familiar.

Sota el títol "Consumir a ritme de família", l'ACC proposa als visitants que planifiquin un dia d'activitats en família, tot cenyint-se a un pressupost tancat.

En acabar, els més petits podran passar pel taller de "Pinta cares" i la família s’endurà una fotografia com a record.


Si heu estat afectats pel temporal de vent que ha tingut lloc a Catalunya aquest mes de desembre, tant en béns (habitatge, vehicles, etc.) com en talls dels subministraments (llum, aigua, telèfon, etc.), consulteu les nostres recomanacions per saber com heu d'actuar en cada cas, per fer valer els vostres drets utilitzant els mecanismes que teniu a l'abast.


Conesa

El 12 de desembre, el director de l'Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, va assistir a la jornada organitzada pel Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), la Xarxa ECDN (European Consumer Debt Network) i la Xarxa Europea d'Inclusió Financera (EFIN), per tractar el sobreendeutament de les famílies a la Unió Europea.

Durant la jornada, celebrada a Brussel·les, es va debatre sobre la necessitat d'establir una definició harmonitzada del concepte de sobreendeutament a escala comunitària, marcar estratègies per netejar el mercat de pràctiques injustes i productes tòxics i desenvolupar eines eficaces per detectar i resoldre problemes del deute en una etapa primerenca, així com aplicar mesures preventives.


El Parlament ha aprovat la modificació del Codi de Consum de Catalunya per incloure-hi diferents punts que milloren la protecció de les persones consumidores en els àmbits dels subministraments energètics bàsics i dels serveis financers, principalment. La reforma ha servit per aplicar a Catalunya les directives europees en matèria de protecció de les persones en situació de pobresa energètica i de contractació de crèdits per als consumidors relatius als béns immobles d’ús residencial, i també ha aprofitat per actualitzar i incorporar aspectes de la relació entre les empreses prestadores de serveis bàsics i els consumidors, de manera que augmenti el nivell de protecció dels seus drets.


:: Destaquem

A l'hora de comprar joguines, escolliu sempre les més apropiades per l'edat i les capacitats de l'infant i no permeteu que els menors de 3 anys utilitzin joguines molt petites o que continguin parts o peces petites que es puguin separar (fixeu-vos en l'advertència "no aptes per als menors de 36 mesos"). Penseu també que les joguines amb cordes o cordons llargs poden ser perilloses per als més petits.

Llegiu sempre les instruccions i les advertències del fabricant i reviseu que la joguina porti el segell CE que indica que compleix la normativa europea de seguretat, rebutgeu les que no el porten!

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::