Accés al contingut
Accés al menú de la secció
Si no veieu correctament aquest butlletí, cliqueu aquí
#096
Consum notícies
Butlletí de l'Agència Catalana del Consum

2a etapa

28 d'agost de 2013
ISSN 2013-889X | butlletins anteriors

Els establiments no tenen obligació de canviar un producte si està en perfecte estat, a menys que ho anunciïn

Sumari
 • Consum a Twitter

  Consum a Facebook

  Les factures clares

  Autoavaluació d'empreses

  Empreses adherides a l'arbitratge de consum

  Codi de Consum de Catalunya
 • Càpsules de consum
 

:: Actualitat

imatge codi de consum

L’Agència Catalana del Consum va fer públiques al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) del 8 d’agost de 2013 les sancions a diverses empreses per actuar en contra dels drets de les persones consumidores:

 • Telefónica Móviles, SAU. 45.000€ per diverses infraccions, entre les que hi ha la de dur a terme una publicitat que indueix a error, engany o confusió ja que el preus dels serveis que ofereix no són totals perquè cal afegir-hi l’IVA.
 • Vueling Airlines, SA. 53.000€ per diverses infraccions, entre les que hi ha la de cobrar pel fet de pagar amb targeta de crèdit o dèbit.
 • Movitel Comunicaciones, SL. 20.000 € per diverses infraccions, entre les que hi ha la de preveure unes formalitats diferents per donar-se de baixa de les que es demanen per donar-se d’alta a una línia de telefonia mòbil.


imatge maleta

Quan hi hagi incidències a l'equipatge facturat (danys, retards, pèrdua) és la companyia aèria l'única responsable del dany causat. La normativa estableix un límit màxim en la responsabilitat de 1.220€ aproximadament per passatger, llevat declaració especial de valor, i no hi ha compensacions automàtiques.

En canvi, la companyia respondrà dels danys de l’equipatge no facturat o de cabina només si s’han causat per culpa de la companyia.

En cas de danys, retards, pèrdues o destrucció de l’equipatge, cal que:

 1. Sol·liciteu i empleneu per cada passatger, immediatament després de recollir l’equipatge o de detectar la incidència, l’Informe d’Irregularitat d’Equipatge (PIR) al taulell de la companyia abans d’abandonar l’aeroport, requisit necessari per tal de fer constar la incidència. (O si la companyia no tingués presència a l'aeroport, al seu agent de handling)
  Us han de lliurar una còpia del PIR, que heu de conservar.
 2. Presenteu la reclamació, dins els terminis establerts i per escrit, davant la companyia aèria, adjuntant una còpia del PIR, demanant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a l’oficina de la companyia del mateix aeroport o adreçant un escrit al servei d’atenció al client, i, si la resposta no és satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà que us dirigiu a un Organisme de Consum per formalitzar una reclamació oficial.
Incidència Termini per reclamar per escrit a la companyia aèria Límit màxim de responsabilitat
Dany en l’equipatge facturat. Immediatament després d’haver-lo detectat i, com a màxim de tard, teniu 7 dies des de la data de la recepció de l’equipatge. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.220€ aprox. llevat declaració especial de valor. Principalment es tindrà en compte el valor de la maleta o objectes danyats de l’interior...
Retard en el lliurament de l’equipatge facturat (menys de 21 dies de retard). En cas de més de 21 dies de retard es considera pèrdua –vegeu pèrdua de l’equipatge. Com a màxim de tard, dins els 21 dies següents des de la data en què havíeu d’haver rebut l’equipatge. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.220€ aprox. llevat declaració especial de valor. Principalment es valoraran les despeses (factures) en articles de primera necessitat, els dies...
Pèrdua de l’equipatge facturat No hi ha límit, però recomanem tan aviat com sigui possible transcorreguts els 21 dies durant els quals la maleta no s’ha rebut per retard o després que la companyia aèria hagi confirmat que el vostre equipatge està perdut. La responsabilitat màxima de la companyia és de 1.220€ aprox., llevat declaració especial de valor. Normalment la companyia sol·licitarà una llista del seu contingut i també factures originals de determinats objectes.

Articles perduts o robats
La manca de determinats articles a l’equipatge és difícil de demostrar (llevat declaració especial de valor)  ja que normalment no es pot acreditar que aquests objectes eren al seu interior quan vau facturar, de manera que probablement no obtingueu compensació de la companyia.
Per aquest motiu es recomana utilitzar maletes amb tancaments de seguretat, tractant de no facturar efectes personals d'alt valor i contractar assegurances de viatge que cobreixin aquestes incidències.
Si comproveu que algun objecte del vostre equipatge ha estat sostret, interposeu el més aviat possible una denúncia a la comissaria de policia.
Només si feu una declaració especial de valor per als objectes de valor (joies, articles electrònics...) podreu demostrar-ho. Informeu-vos d’aquesta possibilitat i de la tarifa suplementària en la companyia aèria, amb temps suficient abans de facturar.

Cal tenir en compte:
El fet de rebre l'equipatge sense protestes per part vostre constituirà presumpció, excepte prova en contra, que ha estat lliurat en bon estat i de conformitat amb el document de transport.
Si el vostre vol comporta fer una connexió amb més d'una companyia, és possible que pugueu facturar el vostre equipatge des de la sortida fins a la destinació final. Si feu això i alguna cosa ocorregués amb el vostre equipatge, podeu reclamar contra qualsevol de les companyies involucrades en el trajecte, que han transportat l'equipatge.


És important que per poder reclamar conserveu tota la documentació del vol (reserva, bitllet, targeta d'embarcament, contracte, publicitat, PIR).
Per a informació sobre la situació dels aeroports podeu trucar a:
AENA a través dels telèfons 902 404 704 i (+34) 91 321 10 00.


imatge retard vols

L'Agència Catalana del Consum recomana als possibles afectats pel retard d'un vol que abans de viatjar i amb antelació suficient contactin amb:

 • La seva companyia aèria i s'informin.
 • La seva agència de viatges si el seu vol forma part d'un viatge combinat.


Retard:
Si patiu un retard d’almenys 2 hores teniu els drets següents:

 • Dret d'assistència: rebre gratuïtament menjar i beguda suficients en funció dels temps que calgui esperar la sortida del vol, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com mitjans de comunicació (2 trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correus electrònics), si el retard és:
  • de 2 hores o més per a vols de 1.500 km o menys,
  • de 3 hores o mes per a vols més llargs efectuats dins de la UE i per a altres vols d'entre 1.500 i 3.500 km,
  • de 4 hores o més per a vols de més de 3.500 km efectuats fora de la UE.
  • de 5 hores o més per a tots els vols.
 • Dret a la devolució de l'import del bitllet quan el retard sigui de 5 hores o més: en aquest cas podeu desistir del vol i la companyia us haurà d'oferir la devolució de l'import del bitllet en el termini de 7 dies (junt amb un bitllet gratuït de tornada al primer punt de partida, si procedeix).
 • Dret d'informació: la companyia aèria ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l'organisme nacional responsable del compliment del Reglament.
 • Dret a compensacions : d’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 19 de novembre de 2009, el passatger d’un vol que pateixi un retard igual o superior a 3 hores té dret a rebre una compensació econòmica automàtica equiparable a la que pot percebre en cas de cancel·lació de vol, llevat que es degui a circumstàncies extraordinàries que no podien haver-se evitat inclús si s’haguessin pres totes les mesures raonables. 
  Les quanties de les compensacions seran de:

  Distància del vol
  3 o més hores de retard
  0 - 1500 Km
  250 €
  1500 - 3500 km
  400 €
  + 3500Km
  600 € 
  (400 € si és intracomunitari)
Podeu comprovar la distància en quilòmetres del vostre vol consultant el web airportcitycodes.com.

Cal tenir en compte:
 • Si heu comprat el bitllet en una agència de viatges o el vol forma part d’un viatge combinat, els passatgers afectats haureu de reclamar a l’agència de viatges on vareu contractar el viatge.
 • És important que per poder reclamar conserveu tota la documentació del vol (reserva, bitllet, targeta d'embarcament, contracte i publicitat).
 • En cas de reclamació, en primer lloc, en arribar a Catalunya, cal comunicar els fets a la companyia aèria demanant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a l’oficina de la companyia del mateix aeroport o adreçant un escrit al servei d’atenció al client, a fi de deixar constància escrita i, si la resposta no és satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà dirigir-se a un Organisme de Consum per presentar una reclamació.
 • Per a més informació sobre la situació dels aeroports podeu trucar a: 
  AENA a través dels telèfons 902 404 704 i (+34) 91 321 10 00.

imatge

L'Agència Catalana del Consum recomana als possibles afectats per les cancel·lacions dels vols que abans de viatjar i amb antelació suficient contactin amb:

 • La seva companyia aèria i s'informin.
 • La seva agència de viatges si el seu vol forma part d'un viatge combinat.
Cancel·lació:
Si la companyia aèria cancel·la un vol, teniu els drets següents:
 • Dret a escollir entre la devolució de l'import del bitllet o un mitjà de transport alternatiu.
 • Dret d'assistència: rebre gratuïtament menjar i beguda suficients en funció dels temps que calgui esperar la sortida del vol alternatiu ofert, allotjament en un hotel quan calgui (inclosos els desplaçaments), així com mitjans de comunicació (2 trucades telefòniques, tèlex o missatges de fax o correus electrònics).
 • Dret d'informació: la companyia aèria ha de proporcionar a cadascun dels passatgers afectats la informació sobre com evoluciona la situació, així com un imprès on s'indiquin les normes en matèria de compensació i assistència. Es proporcionaran per escrit les dades de contacte de l'organisme nacional responsable del compliment del Reglament.
 • Dret a compensacions (llevat que la companyia hagi informat de la cancel·lació almenys amb dues setmanes d’antelació), en determinats casos i en funció de la distància.
Les quanties de les compensacions seran de:

Distància del vol en km
Intracomunitaris
No intracomunitaris
Fins a 1.500
250 €
250 €
Entre 1.500 i 3.500 km
400 €
400 €
Més de 3.500 km
400 €
600 €

Podeu comprovar la distància en quilòmetres del vostre vol consultant el web airportcitycodes.com. Aquestes quanties es podran reduir un 50% si el transport alternatiu que ofereix la companyia us trasllada a la vostra destinació amb una diferència en l’hora d’arribada respecte a la prevista de:
 • No més de 2 hores per a tots els vols de fins a 1.500 km o
 • No més de 3 hores per a tots els vols intracomunitaris de més de 1500 km i per a la resta de vols d’entre 1.500 i 3.500 km o
 • No més de 4 hores per a la resta de vols
No hi ha dret a compensació si la cancel·lació es deu a circumstàncies extraordinàries (vagues, huracà, tempestes tropicals, grans nevades…) que no es podien haver evitat fins i tot si s’haguessin pres totes las mesures raonables.

Cal tenir en compte:
 • Si heu comprat el bitllet en una agència de viatges o el vol forma part d’un viatge combinat, els passatgers afectats haureu de reclamar a l’agència de viatges on vareu contractar el viatge.
 • És important que per poder reclamar conserveu tota la documentació del vol (reserva, bitllet, targeta d'embarcament, contracte i publicitat).
 • En cas de reclamació, en primer lloc, en arribar a Catalunya, cal comunicar els fets a la companyia aèria demanant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia a l’oficina de la companyia del mateix aeroport o adreçant un escrit al servei d’atenció al client, a fi de deixar constància escrita i, si la resposta no és satisfactòria en el termini d’1 mes, caldrà dirigir-se a un Organisme de Consum per presentar una reclamació.
 • Per a més informació sobre la situació dels aeroports podeu trucar a: 
  AENA a través dels telèfons 902 404 704 i (+34) 91 321 10 00.

:: Destaquem

imatge malbaratament alimentari

Catalunya es llencen 262.471 tones d’aliments i el 58% d’aquest malbaratament alimentari es produeix a les llars. Això significa que cada any es malbaraten 34,9 kg. per habitant (112€ per persona i any) que suposen el menjar consumit durant 25,5 dies i que, amb aquest menjar, es podrien nodrir més de 500.000 persones durant un any.
L’Agència Catalana del Consum dins del marc d’actuacions de la Generalitat de Catalunya en aquests temes, ha creat un apartat al web per difondre les informacions clau per evitar aquest greu problema: La prevenció (llegint etiquetes i fixant-nos en dates de caducitat i consum preferent), la planificació i l’aprofitament del menjar que ja tenim a casa i l’educació de tots els integrants de la família, especialment dels més joves.

Imatge Agència Catalana del Consum www.consum.cat

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals han estat recollides, incorporades i tractades en un fitxer automatitzat, la finalitat del qual és trametre la publicació que el/la ciutadà/ana ha requerit. L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

©Agència Catalana del Consum
alta :: baixa :: contacte :: butlletins anteriors ::